Datum: 31-03-2023 - 16:52
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

15
dec
'21
Lijst Salman stelt vragen aan college over: steun voor sportverenigingen bij controleren QR-codes.
Geschreven door College / Lijst Salman
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen Lijst Salman: Betalen ophalen grofvuil en waarom sluit de gemeente niet de milieustraat in Noordwijkerhout?

Het raadslid Kim Smeltink van Lijst Salman Noordwijk heeft een aantal vragen gesteld aan het college met betrekking tot de afvalinzameling in de gemeente Noordwijk. Vanaf 1 januari 2022 wordt het afval ook voor de inwoners van de woonplaats Noordwijk uitbesteed aan de Meerlanden, dit gebeurde al in Noordwijkerhout en De ZIlk. Wie vanaf 1 januari 2021 grofvuil thuis...

wil laten ophalen door Meerlanden, betaalt in de gemeente Noordwijk daar voortaan een tarief voor. Het tarief moet nog door het college worden vastgesteld en zal vermoedelijk per kubieke meter gelden. Het besluit van de Noordwijkse gemeenteraad levert volgens Lijst Salman in ieder geval verontwaardigde en boze reacties op.

Een aantal vragen van mevrouw Smeltink van Lijst Salman aan het college en deze zijn dinsdagavond 14 december in de commissievergadering Ruimte door wethouder Theo Alkemade beantwoordt.

Er stonden eerder 7 vragen op de lijst maar daar bleken bij de beantwoording door de wethouder nog maar twee van over te zijn. Mevrouw Smeltink gaf bij de vraagstelling aan dat men zich moest beperken in het aantal vragen bij de rondvraag.

Vraag 1.
Hoe voorkom je dat andere mensen er grofvuil bij zetten? 

Antwoord:
Inwoners hebben dit grotendeels zelf in de hand, biedt het afval zo kort mogelijk voor het ophalen aan. Het is niet gewenst om het grofvuil al een dag van te voren al op straat te zetten. Zet het afval voor je eigen huis en het maximum wat aangeboden kan worden is 2 kubieke meter. Via de website en telefonisch bij Meerlanden, kan men vanaf 1 januari 2022 dit melden. De betaling kan straks ook via de website met Ideal geschieden. 

Vraag 2.
Is het terecht dat er geld gevraagd wordt voor het ophalen van het grofvuil?

Antwoord:
Het aan huis ophalen van grofvuil is een pure maatwerk oplossing. De gemeenteraad heeft in het grondstoffen-uitvoeringsplan reeds al eerder besloten, dat de kosten direct in rekening gebracht gaan worden bij de inwoner die er gebruikt van maakt.

De meeste inwoners brengen hun grofvuil immers zelf naar de milieustraat, maar moesten tot nu toe via de afvalstoffenheffing wel meebetalen aan de enkeling die gratis gebruik maakte van deze service aan huis.

Deze service blijft wel beschikbaar in 2022, maar dient er dus voortaan wel 'een beperkt bedrag' betaald voor moeten gaan worden. Op de milieustraat kan als bijkomend voordeel het afval toch ook beter gescheiden worden.

De volgende vragen blijven dus verder helaas onbeantwoord.

Vraag 3.
Gaat de afvalstoffenheffing van alle bewoners omlaag?

Vraag 4.
Nu zijn er zaken zoals puin wat je niet mag aanbieden maar moet wegbrengen. Kan dat dan ook worden opgehaald tegen betaling?

Vraag 5.
Worden de inwoners die geen vervoermiddel en mogelijkheid hebben om afval naar de milieustraat te brengen vrijgesteld van het tarief voor ophalen?

Vraag 6.
Waarom sluit de gemeente niet de milieustraat in Noordwijkerhout?

Vraag 7.
De besparing van het sluiten van de tweede milieustraat kan wellicht dekkend zijn waardoor er helemaal niet betaald hoeft te worden voor het ophalen van grofvuil. Is dat onderzocht? Zo ja, dan verzoeken wij u de onderzoeksresultaten te delen. Zo nee, waarom niet?