Datum: 13-08-2022 - 02:38
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
16
dec
'21
NZLokaal stelt vragen aan het college over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg. (N443).
Geschreven door NZLokaal / ingezonden brief bewoners

NZLokaal stelt vragen aan college over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg. (update: ingezonden brief bewoners)

14-6-2021: De fractie van NZLokaal is benaderd door inwoners van Noordwijkerhout over de verkeerssituatie aan de ’s-Gravendamseweg. De melders geven aan dat, ondanks meerdere meldingen bij gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland en het ‘Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland’, er tot op heden onvoldoende opvolging heeft plaatsgevonden. En dat de...

melders zich 'Van het kastje naar de muur' gestuurd voelen. De meldingen omtrent de onveilige verkeerssituatie hebben betrekking op:
• Te hoge snelheid van doorgaand verkeer;
• Onoverzichtelijke uitritten naar de doorgaande weg;
• Gedeeld voet-, fietspad, waarbij ook vaak het voet-/fietspad geblokkeerd wordt door geparkeerde motorvoertuigen/bezorgers.

De overige meldingen hebben betrekking op trillingen binnen huizen ten gevolge vrachtverkeer wat met (te) hoge snelheid passeert, met name buiten de spitstijden. De verkeerssituatie ter plaatse leidt regelmatig tot ongelukken, waarbij de schade helaas vaak niet beperkt blijft tot materieel en bebouwing. 

We gaan ervan uit dat het college van Noordwijk het van belang acht dat alle inwoners kunnen beschikken over een veilige verkeerssituatie in onze gemeente en er adequaat omgegaan wordt met signalen over verkeersonveiligheid. In dit kader wil onze fractie de onderstaande vragen stellen aan B&W.

Vragen NZLokaal:

Vraag 1.
Bent u bekend met meldingen over de verkeerssituatie aan de ’s-Gravendamseweg te Noordwijkerhout?

Vraag 2.
Bent u van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de afhandeling van deze meldingen? En zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
Zijn deze meldingen geëvalueerd en heeft er opvolging plaatsgevonden?

Vraag 4.
Zo nee, waarom niet?

Vraag 5.
Zo ja, wat zijn de resultaten/aanbevelingen uit de evaluatie? Welke opvolging heeft er plaatsgevonden? Kunt u ons deze schriftelijk doen toekomen?

Vraag 6.
Hoe kan de gemeente de indieners (in het vervolg) verder helpen om hun meldingen te adresseren zonder dat ze “van het kastje naar de muur” gestuurd worden?

De beantwoording van onze vragen zien wij graag spoedig tegemoet.

Lisette van der Vossen (fractie van NZLokaal)

Update 16-12-2021.
Ingezonden brief van bewoners 's-Gravendamseweg aan de gemeenteraad en college van B&W, klik hier.

Luchtfoto BON