Datum: 12-08-2022 - 17:40
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
14
dec
'21
Gemeenteberichten Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk op Blik Op Noordwijkerhout.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

Verstrekken van lening 4,4 miljoen euro door Gemeente Noordwijk aan Alliander definitief.

In een brief aan de gemeenteraad heeft Wethouder Roberto ter Hark (portefeuillehouder financiën) de raad op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot het verstrekken een lening € 4.435.698,- aan Alliander N.V. Op 14 september heeft het college besloten in te gaan op het verzoek van Alliander N.V. om een lening te verstrekken. Dit is een collegebevoegdheid. De gemeenteraad heeft vervolgens...

het recht hierop wensen en/of bedenkingen te uiten. In de raadsvergadering van 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het verstrekken van een lening aan Alliander N.V. Hiermee is het collegebesluit van 14 september definitief geworden. Vervolgens is dit aan Alliander N.V. medegedeeld en heeft burgemeester Verkleij de overeenkomst getekend. 

Op 2 december jl. is op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Alliander N.V. geconstateerd dat er voldoende inschrijvingen zijn om het aantrekken van de lening door te laten gaan. In totaal gaat dit om een bedrag van 600 miljoen euro. 

Op 15 december zal het bedrag van € 4.435.698,- aan Alliander N.V. worden overgemaakt. Hiervoor (en voor de aankoop van aandelen Meerlanden en de financiering van investeringen) is inmiddels een langlopende lening afgesloten. De looptijd is 25 jaar, tegen een rentepercentage van 0,532%.