Datum: 31-03-2023 - 18:24
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

13
dec
'21
College wil 1,7 miljoen euro investeren in het behouden en versterken van de retail en horeca.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

John van der Tol de nieuwe projectleider van het Uitvoeringsprogramma Retail- en Horecavisie gemeente Noordwijk.

Op dinsdag 28 september 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel, waarin het college aan de raad vroeg om een bedrag van € 1.711.300 ,- voor de komend drie jaren beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma van de Retail- en Horecavisie 2021-2023. Voor de gemeente Noordwijk vormen retail (winkels) en horeca twee belangrijke...

pijlers in de lokale economie. In de gemeente Noordwijk zijn innovatie, het tegengaan van leegstand en verschraling van het voorzieningenaanbod belangrijke uitdagingen. De gemeente Noordwijk wil de bestaande winkelcentra versterken en behouden. Zodat inwoners dagelijkse boodschappen bij voorkeur dichtbij huis kunnen blijven doen en optimaal wordt ingezet op de samenhang met recreatie en toerisme.

Aan de nieuwe visie hebben plaatselijke horeca- en retailondernemers een grote inbreng gehad en is er aandacht voor de vier kernen (Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout, De Zilk) van de gemeente Noordwijk. 

In het voorstel staat ook dat een nieuw aan te stellen projectleider/citymanager de kar zal moeten gaan trekken om te zorgen, dat het geld op de juiste plekken terecht komt en de plannen en voorstellen tot uitvoering worden gebracht.

Op zijn eigen social media kanalen maakt John van der Tol uit Voorhout vandaag bekend dat hij per 1 januari 2022 als de nieuwe projectleider Uitvoeringsprogramma Retail- en Horecavisie in dienst treed bij de gemeente Noordwijk. Zie hieronder zijn bekendmaking:

John van der Tol:
Na een mooie periode van ruim vijf jaar stopt binnenkort mijn directe betrokkenheid voor de HLT-gemeenten (Hillegom – Lisse – Teylingen) en ga ik in het nieuwe jaar starten in de Gemeente Noordwijk. In deze periode heb ik eerst als Citymanager van Teylingen gewerkt (2016 – 2019), tussen 2018 en 2019 naast de opdracht in Teylingen ook het centrummanagement van Lisse ondersteund.

Vanaf juni 2019 aangesteld als accountmanager bedrijven voor Teylingen en Lisse en vanaf 1 januari dit jaar voornamelijk gefocust op Lisse. Ik kan terugkijken op een leuke en leerzame periode waarin ik een ander beeld heb gekregen van het reilen en zeilen binnen een ambtelijke organisatie en de lokale politiek.

Tot die tijd bekeek ik alles alleen vanuit een ondernemersbril. Ik durf hem nu wel aan te gaan dat ik de taal van beiden (ambtenaren en bedrijfsleven) machtig ben. In combinatie met een groot lokaal opgebouwd netwerk zijn er samen mooie resultaten bereikt.

Nieuw avontuur
Per 1 januari 2022 treed ik bij de gemeente Noordwijk in dienst als projectleider Uitvoeringsprogramma Retail- en Horecavisie. In deze functie zal ik als onderdeel van de afdeling Economie – Toerisme – Participatie intensief gaan samenwerken met o.a. beleidsmedewerkers Economie en samen optrekken met de contactfunctionaris bedrijven Arie Musch. De Retail- & Horecavisie is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in Noordwijk tot stand gekomen.

Naast het samenwerken met nieuwe collega’s en bestuurders zal ik ook in de vele vastgestelde projecten optrekken met de diverse ondernemersvertegenwoordigers Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, de winkeliers binnen de gemeente, de vele hotels, restaurants en cafés die Noordwijk en haar kernen Noordwijkerhout en De Zilk rijk zijn, maar ook de diverse vastgoedpartijen, Koninklijke Horeca Noordwijk en Noordwijk Marketing.

Een uitdagende job waarin ik in de afgelopen jaren binnen HLT samen al flink heb kunnen ‘oefenen’ en waarin ik specifiek mag meebouwen aan een positief economisch klimaat in het Noordwijkse en dus ook indirect voor onze mooie Duin- & Bollenstreek waar de gemeente Noordwijk een prominente rol in vervult.

Foto PR.