Datum: 30-03-2023 - 16:17
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

11
dec
'21
Nieuwe Omgevingswet moet voor minder regels en een betere en snellere besluitvorming zorgen.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Nieuwe Omgevingswet moet voor minder regels en een betere en snellere besluitvorming zorgen.

Ook gemeente Noordwijk bereidt de invoering van de Omgevingswet voor. Een belangrijk moment voor iedereen in onze gemeente. De nieuwe regels geven ons motto ‘Samen maken we Noordwijk’ een krachtige impuls. Iedereen met een plan is welkom. De nieuwe wet biedt alle ruimte aan lokaal maatwerk. Plaatst bovendien participatie voorop. Een goed idee voor Noordwijk? Noordwijkerhout? De Zilk?...

Het Buitengebied? Een ontwikkelaar, een wijkvereniging of een groep betrokken inwoners: iedereen werkt samen om een initiatief mogelijk te maken. De gemeente helpt graag. We pakken met elkaar het voorstel op.

Veel voordelen
Iedereen heeft baat bij de nieuwe wet. De Omgevingswet zorgt voor minder regels. Bevordert meer samenhang en overzicht. En zorgt voor een betere en snellere besluitvorming. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt namelijk veel sneller behandeld. Alle betrokken overheden toetsen hem in één keer. Dat is geen loze belofte. Geen 26 weken wachten, maar binnen 9 weken uitsluitsel

Nog veel voorbereiden
De invoering van de Omgevingswet is een flinke opgave voor de Nederlandse overheid. Ook gemeente Noordwijk is er drukdoende mee, onder meer met:

* het opstellen van een omgevingsvisie Noordwijk;
* het opstellen van een omgevingsplan Noordwijk;
* het opstellen van een nieuwe participatieverordening Noordwijk;
* het inrichten van een digitaal Omgevingsloket Noordwijk;
* het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
* het maken van goede werkafspraken met de Omgevingsdienst West-Holland.

Iedereen denkt altijd dat de nieuwe regels alleen maar gaan over het bouwen van huizen, of het aanleggen van woonwijken. De Omgevingswet gaat over veel meer. Lees verder op onze projectpagina Omgevingswet 2022.