Datum: 13-08-2022 - 03:06
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
11
dec
'21
CDA stelt vragen aan het college over: Handhaving paardenweitjes en moestuinen.
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk

CDA stelt vragen aan het college over: Handhaving paardenweitjes en moestuinen.

Fractie CDA: Alweer enige tijd geleden is er in de gemeente Noordwijk reuring ontstaan omdat wethouder Van den Berg kenbaar maakte dat er een uitgebreide lijst van gevallen waren waar in strijd zou worden gehandeld met het bestemmingsplan of andere vigerende wetgeving. Wethouder Van den Berg heeft vervolgens aan de raad kenbaar gemaakt dat er momenteel rond de 30 dossiers van het totaal...

zijn opgepakt om te gaan handhaven. De wethouder heeft hier naar aanleiding van vragen door de gemeenteraad aangegeven dat in deze gevallen maatwerk zou worden toegepast. Inmiddels is het al enige tijd stil rondom de handhavingstrajecten. Daarom voor het CDA reden om naar een stand van zaken te vragen.

Vragen:

Vraag 1:
Wordt er momenteel nog actief gehandhaafd op de gevallen die op de hierboven genoemde lijst staan?

Vraag 2:
Zo ja om hoeveel gevallen gaat het?

Vraag 3:
Zo nee, waarom niet?

Vraag 4:
Hoeveel van de 30 opgepakte dossiers zijn inmiddels afgerond?

Vraag 5:
Kan de wethouder aangeven in hoeveel van deze gevallen er een minnelijker regeling is getroffen?

Vraag 6:
Kan de wethouder in zijn algemeenheid aangeven wat voor soort afspraken er gemaakt worden in het kader van een minnelijke regeling?

Vraag 7:
Indien er geen minnelijke regeling is overeengekomen. Waarom niet?

Jordy de Mooij CDA fractie