Datum: 23-01-2022 - 08:02

07
dec
'21
Sportbeleid 2022 - 2025 'Sport Beweegt Noordwijk'.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Sportbeleid 2022 - 2025 'Sport Beweegt Noordwijk'.

Meer gezondheid, geluk en sociale verbinding in onze dorpen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk door ons nieuwe sportbeleid. De gemeente wil deze doelen halen door zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sporten en bewegen vergroot de kwaliteit van leven en brengt de zorgkosten omlaag. Dit laatste is niet in geld uit te drukken, maar zorgt er wel voor dat inwoners zich gelukkig en gezond voelen...

 

Breed sportbeleid
Met een hoog aantal jeugdige sporters, een groot aantal verenigingen, hoogwaardige sportaccommodaties en verschillende sociaal-maatschappelijke sportprojecten is het meer dan prima sporten in Noordwijk.

Het nieuwe sportbeleid bouwt voort op deze basis en is opgesteld in overleg met de sportclubs en maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een breed maatschappelijke sportnota die raakvlakken aansnijdt op zorg, welzijn, onderwijs en gezondheid.

De speerpunten van het sportbeleid
Een leven lang vaardig bewegen. Het is belangrijk dat iedereen voldoet aan de nationale beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen. Hiervoor geven de vakleerkrachten bewegingsonderwijs kinderen met een lage score extra beweeglessen.

Mensen met overgewicht worden er extra sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. De buurtsportcoaches gaan aan de slag met peutersport, volwassensport en flat- en balkonsport dat door corona noodzakelijk is gebleken.

Toekomstbestendige sportvereniging
De verenigingen in onze gemeente zijn toekomstbestendig. Daarbij is het belangrijk dat er veilig, eerlijk, zorgeloos en met plezier gesport kan worden. Bij verenigingen ontbreekt er nog vaak een sociaal veiligheidsplan en er zijn vrijwilligers tekorten. De interventies die hiervoor worden inzet zijn het project: In veilige handen, verenigingen worden geholpen met het maken van een sociaal veiligheidsbeleid.

Daarnaast komen er meer gezonde sportkantines en rookvrije sportparken. Ook worden verenigingen ondersteunt door een clubkadercoach en verschillende trainingen om vrijwilligers te werven. Daarnaast wil de gemeente verenigingen faciliteren in de organisatie rondom (top)sportevenementen.

Mooie sportplekken
Uit het sportbeleid blijkt dat de gemeente Noordwijk een aantrekkelijke omgeving is om te sporten en bewegen. De gemeentelijke sportaccommodaties zijn duurzaam, multifunctioneel en toegankelijk voor alle inwoners. Dit wil de gemeente behouden.

Daarnaast wordt de buitenruimte ook beter benut en gefaciliteerd voor de individuele buitensporter. Zo komt er een sportlint, wandelnetwerk en worden er zo mogelijk beweegplekken op het strand aangelegd. Ook streven we naar openbare sportaccommodaties in de wijk.

Iedereen kan meedoen
De sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking blijft achter. Mensen met een lichamelijke beperking sporten bijna niet op een sportvereniging. De behoefte ligt bij wandelen, fietsen en zwemmen. De verenigingen in Noordwijk zijn wel bereid om hun vereniging toegankelijk te maken.

Er wordt een buurtsportcoach ingezet voor verbinding tussen zorg en beweegaanbod. Ook wordt er met de omliggende gemeente samengewerkt voor de inzet van een regiocoördinator gehandicaptensport.

Aangeboden aan gemeenteraad
Het college van B&W heeft de sportnota 'Sport Beweegt Noordwijk' aangeboden aan de gemeenteraad. De behandeling van de sportnota 'Sport beweegt Noordwijk 2022-2025' wordt behandeld in de Commissie Welzijn op woensdag 8 december 2021.