Datum: 28-09-2023 - 00:39
01
dec
'21
Inzet van doorstroommakelaar om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Inzet van doorstroommakelaar om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 30 november dienden de fracties van NZLokaal, DOEN!, Bruisend Noordwijk en CDA een motie in om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het verzoek in de motie aan het college was om een doorstroommakelaar of wooncoach aan te stellen, om daarmee mensen te begeleiden in het maken van de juiste keuze en te wijzen op de mogelijkheden van een...

verhuizing naar o.a. een kleinere woning. Maar ook om ouderen hulp te bieden bij een verhuizing. De doorstroming wil men ook bevorderen door de opgebouwde huurkorting naar indexering mee te laten nemen naar de nieuwe woning en voorrang verlenen aan iemand die een huis achterlaat.

De fracties riepen het college in de motie ook op om snel met de in Noordwijk twee actieve wooncorporaties (Stek en Padua) in overleg te gaan en de inzet van een doorstroommakelaar of wooncoach al bij de nieuwe prestatieafspraken in het najaar van 2021 vast te leggen.

In een reactie op de motie gaf wethouder Theo Alkemade aan dat het verzoek van de motie al snel ingewilligd kan worden. In het concept prestatieafspraken met Stek en Padua, welke men binnenkort hoopt te ondertekenen, staat al de komst van een doorstroommakelaar genoemd.

De uitvoering van het plan wordt door de gemeente Noordwijk, Stek en Padua gedaan en deze doorstroommakelaar komt dan in dienst bij beide woningstichtingen. Financieel kan dit volgens de wethouder gedekt worden uit een bestaande pot 'de zorgtafel' die nog niet volledig gebruikt is op dit gebied.

Er werd nog wel gestemd op deze motie maar hij werd afgewezen, omdat naar de mening van de meerderheid in de raad de komst van een doorstroommakelaar al in gang is gezet.