Datum: 25-06-2022 - 15:27
01
dec
'21
Stemming over 2 raadsvoorstellen, 3 moties en 3 amendement in de gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 2 raadsvoorstellen, 3 moties en 3 amendement in de gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 30 november vond er door de coronamaatregelen een digitale gemeenteraads- vergadering plaats van de gemeente Noordwijk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

7.a.1
Amendement lid Van Tol (PUUR) en Warmerdam (DOEN!) over begrotingswijziging 2021 ISD.
Stemmen voor:  15
Stemmen tegen:  12
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.2 
Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021-I Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.
Stemmen voor:  27
Stemmen tegen:  0
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.1
Amendement lid Gutlich (D66) e.a. inzake Herontwikkeling locatie Viaductweg.
Stemmen voor:  21
Stemmen tegen:  6
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.2
Amendement lid Maan (GroenLinks) e.a. Herontwikkeling locatie Viaductweg, tandje erbij.
Stemmen voor:  11
Stemmen tegen:  16
Raadsvoorstel: verworpen

7.b.3  
Raadsvoorstel Herontwikkeling locatie Viaductweg.
Stemmen voor:  21
Stemmen tegen:  5
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.4 
Motie leden Van der Vossen (NZLokaal) en Warmerdam (DOEN!) over Geclusterd woonaanbod op locatie Viaductweg.
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: 5
Raadsvoorstel: aangenomen

8.a
Actuele motie lid Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Jeugdhulp Nu actie.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Raadsvoorstel: verworpen

8.b
Actuele motie lid Duivenvoorde (CDA) inzake Gewenste voorzieningenniveau jeugdzorg.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Raadsvoorstel: verworpen

8.c
Actuele motie lid Meiland (NZLokaal) e.a. inzake Doorstroming op de woningmarkt.
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 16
Raadsvoorstel: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.