Datum: 08-12-2021 - 11:21

   

19
nov
'21
Gemeente Noodwijk start pilot passende hulp aan gezinnen met complexe scheidingsproblematiek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente Noodwijk start pilot passende hulp aan gezinnen met complexe scheidingsproblematiek.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk start binnenkort een pilot 'lokale scheidingsexperts 2021-2022'. Hierbij wordt specialistische deskundigheid ingebed in de lokale teams, waardoor er passende hulp aan gezinnen met complexe scheidingsproblematiek dichtbij en snel aangeboden kan worden. Verergering van de problematiek wordt hiermee voorkomen. De opdracht voor de specialistische ondersteuning...

van de lokale teams en deskundigheidsbevordering wordt verstrekt aan jeugdhulpaanbieder Cardea. De kosten voor de uitvoering van de pilot 'lokale scheidingsexperts' à € 12.012 wil men dekken uit het budget Transformatiefonds Jeugd. De beslissing voor de pilot van het college heeft wel een aantekening, de wethouders Alkemade en Ter Hark stemde tegen want zij vinden deze pilot geen overheidstaak.