Datum: 08-12-2021 - 10:11

   

18
nov
'21
Laagste woonlasten in 2022 voor inwoners van Teylingen en laagste lasten voor een winkelpand is in Noordwijk.
Geschreven door BON / College van B&W

Laagste woonlasten in 2022 voor inwoners van Teylingen en laagste lasten voor een winkelpand is in Noordwijk.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad: Het is gebruikelijk dat er in de begroting (klik hier voor de begroting 2022-2025) onder 'Paragraaf Lokale Heffingen' jaarlijks een vergelijking wordt opgenomen tussen de voorgestelde belastingtarieven van Noordwijk en de tarieven van de regio-gemeenten voor 2022. Dit jaar is dit niet gebeurd, omdat de tarieven...

onroerende zaakbelastingen van zowel onze gemeente als de omliggende gemeenten ten tijde van het vaststellen van de begroting nog niet bekend waren. In het overzicht is de gemeente Katwijk niet meegenomen. In Katwijk worden de tarieven OZB namelijk pas in januari 2022 berekend en vastgesteld.

Hieronder treft u in tabel-I een vergelijking aan op basis van de gemiddelde WOZ-waarde woningen 2022 per gemeente en in tabel-Il een vergelijking op basis van de gemiddelde WOZ-waarde woningen 2022 in Noordwijk.

In tabel-111 treft u een vergelijking aan van een niet-woning (winkel)op basis van een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Noordwijk van € 333.000,--. Voor de rioolheffing is er vanuit gegaan dat er minder wordt afgevoerd dan 300 m. Bij de afvalstoffenheffing is uitgegaan van het tarief voor een meerpersoonshuishouden.

De vergelijking is gebaseerd op de nog door de gemeenteraden vast te stellen tarieven.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris, De burgemeester.

Laagste lasten zie tabel twee:
1- Teylingen
2- Noordwijk
3- Hillegom
4- Lisse

Klik op de foto voor een vergroting.