Datum: 08-12-2021 - 11:09

   

18
nov
'21
Onthulling kunstwerk en fiets- en wandelroute ‘Verborgen Verleden’ in De Zilk en Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Onthulling kunstwerk en fiets- en wandelroute ‘Verborgen Verleden’ in De Zilk en Noordwijkerhout. (foto's)

Wethouder Roberto ter Hark heeft samen met kunstenares Hester van Dapperen, Theo van Gijlswijk van Genootschap Oud De Zilck, Abe Bader van Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) en in het bijzijn van omwonenden, donderdagmiddag het kunstwerk en de informatie panelen onthuld van de nieuwe 'Verborgen Verleden' route door de rijke geschiedenis van Noordwijkerhout en De Zilk. De meest interessante...

verhalen uit het verborgen verleden zijn door kunstenares Hester van Dapperen bij elkaar gebracht in een bijzonder kunstwerk, welke is geplaatst en vanmiddag onthuld in de bocht van de Zilkerduinweg waar ooit Boerderij Wassenaar heeft gestaan in het hart van De Zilk. Het kunstwerk is een groep op staanders van vijf dynamische beelden waarin beweegbare silhouetten zichtbaar zijn van (verdwenen) gebouwen en personages.

De beoogde locatie voor het kunstwerk was bij de start van het project de bloementuin van het Witte kerkje in Noordwijkerhout, maar de Erfgoedcommissie van de gemeente Noordwijk vond dat niet passend bij de kerk en het kunstwerk heeft nu zijn definitieve plaats gekregen in  De Zilk.

De opdracht voor de realisering van het kunstwerk werd al gedaan door de toenmalige gemeente Noordwijkerhout van het project ‘Verdwenen Erfgoed’ De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft destijds (1 juni 2017) besloten om de gelden van de reserve ‘Kunstuitingen’ breed in te zetten en de gelden mede te bestemmen voor de cultuurhistorie van Noordwijkerhout. 

Na de fusie werd het nog niet gerealiseerde project overgenomen door de nieuwe gemeente Noordwijk. Het college deed in 2019 een raadsvoorstel om naast het plaatsen van het kunstwerk een (fiets)route te realiseren langs 20 locaties van Verdwenen Erfgoed in Noordwijkerhout en De Zilk. Het plan beoogde om deze locaties te voorzien van houten panelen met informatie over het Verdwenen Erfgoed. 

Vrijwilligers van NoVaTo en Genootschap Oud de Zilck zijn betrokken geweest bij dit project. Zij leverden met name de historische achtergrondinformatie (teksten en beelden) ten behoeve van de fietsroute. In 2018 zijn zij eveneens al betrokken geweest bij het bepalen van de verdwenen gebouwen ten behoeve van de fietsroute.

Meer info over de route zie: www.noordwijk.info  en voor de fiets- en wandelroute klik hier.

Foto's onthulling BON (incl. verschillende informatie panelen in Noordwijkerhout en De Zilk)