Datum: 08-12-2021 - 09:55

   

17
nov
'21
College beantwoordt rondvragen CDA en Bruisend Noordwijk over vandalisme in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt rondvragen CDA en Bruisend Noordwijk over vandalisme in Noordwijkerhout.

In augustus van dit jaar en onlangs ook op 1 november en op 13 november maakten we hier op BON melding van het vernielen van verschillende bushokjes in De Zilk en in Noordwijkerhout/Noordwijk. Maar ook de geregelde overlast van vuurwerk en daarbij de vondst van een vuurwerkbom op 13 november, zorgde in de rondvraag van de Commissie Bestuur Middelen en Economie voor een aantal vragen...

van de fracties van het CDA en Bruisend Noordwijk aan het college. Portefeuillehouder burgmeester Wendy Verkleij gaf dinsdagavond 16 november antwoord op de verschillende vragen.

Vragen fracties Bruisend Noordwijk en CDA :

Vraag 1.
Wat heeft tot nog toe het politieonderzoek opgeleverd?

Antwoord:
Dat het een vermoeden is dat het dezelfde groep is die dit doet, maar dat is niet met zekerheid te zeggen want er zijn helaas nog geen daders in beeld. Het zou mooi zijn als er een heterdaad bij zou zitten maar dat is helaas niet het geval.

Vraag 2.
Is er sprake van structuur, regelmaat en voorspelbaarheid in de vernielingen?

Antwoord:
Wat er vaak gezien wordt dat het tegen of in het weekend plaatsvindt en dan kan je spreken van enige regelmaat. Het hangt ook samen met uitgaansmomenten, maar het is dan weer niet elke week en het gebeurt ook op verschillende tijdstippen en locaties. Dit zorgt er voor dat moeilijk is om een heterdaad te krijgen en bij meldingen wordt geprobeerd zoveel mogelijk informatie te krijgen van de melder.

Vraag 3.
Welke maatregelen worden overwogen om herhaling te voorkomen?

Antwoord:
Dit wordt gedaan op basis van gerichte informatievergaring en dan wordt de inzet zo gericht mogelijk ingezet op de juiste plekken en tijden. Daarnaast zijn er preventieve activiteiten, goede contacten met de jeugd vanuit jeugdaanpak.

Geprobeerd wordt het uitgaanspubliek rustig naar huis te laten gaan en wordt de focus gelegd op de opsporing van illegaal vuurwerk waar de vernielingen vaak mee gepleegd worden. Maar het is nog wel steeds de uitdaging om de daders te achterhalen.

Vraag 4.
Kan de gemeente maatregelen nemen om te proberen dit soort gedrag en vandalisme zo veel mogelijk aan banden te leggen en is er een plan van aanpak gemaakt met o.a. De politie en overige betrokkenen partijen?

Antwoord:
Gemeente en politie werken echt nauw samen in verschillende vormen om de overlast op basis van beschikbare informatie zoals meldingen en aangiftes, hiermee wordt de inzet van politie en toezichthouders zo gericht mogelijk gedaan.

Er worden extra surveillance gedaan op de plekken waar het betreft door politie en indien nodig extra toezichthouders die ingehuurd worden door de gemeente. Naast deze repressieve aanpak zet men ook in op een preventieve aanpak vanuit de jeugdaanpak preventie, handhaving alcohol en andere thema's.

Volgens de burgemeester wordt er zowel repressief als preventief veel aan beide kanten gedaan om het te voorkomen, maar als het dan toch gebeurt zou een heterdaadje het mooiste zijn.

Foto's BON: vernieling bushokjes.