16
nov
'21
St. Victorschool doet mee met de Tuinbouw Battle in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Sint Victorschool

St. Victorschool doet mee met de Tuinbouw Battle. (foto's)

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek. Zij werken samen met Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin– en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en het Yuverta mbo Aalsmeer. De groepen 8 van de St. Victorschool krijgen een online lesprogramma en hebben vandaag hun eigen mobiele teeltkar gekregen waarop ze hun tulpenbollen de komende weken...

gaan verzorgen om de tulpen vervolgens te plukken en te verkopen. De leerlingen worden uitgedaagd zelf tulpen te telen, te verkopen en daarmee geld te verdienen voor in hun geval een zelf nog nader te bepalen goed doel. De leerlingen zullen in hun eigen klaslokaal de tulpen kunnen kweken.

In de Tuinbouw Battle wordt de leerlingen alles verteld over de tulp: waar komt hij vandaan, hoe wordt hij geteeld, wat gebeurt er in de bollensector en waar gaan de tulpen naar toe? De Tuinbouw Battle geeft in een aantal lessen een beeld van de dynamische wereld achter deze meest verkochte bloem.

De leerlingen gaan in films zien waar de tulp zijn oorsprong heeft, wat de bollensector doet om aan mooie tulpen te komen en waar de tulpen worden afgezet. Het staat de leerlingen vrij om de verkoop te organiseren zoals zij dat willen doen, dat is meteen een mooi leermoment!

Foto's Victorschool.