Datum: 08-12-2021 - 10:42

   

11
nov
'21
De Schelft (70): Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

De Schelft (71): Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij de sporthal totaal door de brand werd verwoest en het zwembad en fitnessruimte flinke waterschade opliepen. Nu bijna een jaar later en 70 nieuwsberichten op BON verder, kwam er voor de inwoners van Noordwijkerhout...

en alle gebruikers van De Schelft zeer positief nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 10 november.

Na veel commissie- en raadsvergaderingen vooraf werd er deze week een initiatiefvoorstel gedaan door de fracties van NZLokaal, VVD, DOEN!, D66 en PUUR, waarin zij pleiten voor de herbouw van De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

In de voorgaande commissievergadering liet de politiek zich in het algemeen al positief uit over een nieuwe kostenberekening en daarmee de haalbaarheid voor een multifunctionele hal met basaal zwembad. Klik hier voor het volledige initiatiefvoorstel met ook de aanpak, financiële gevolgen, dekking en risico's. 

Het geduld van een ieder over de uiteindelijke toekomst van De Schelft werd gisteravond nog flink op de proef gesteld, want het onderwerp stond als laatste behandelstuk na de begrotingsbehandeling van 2022 op de agenda. Maar omdat er de afgelopen maanden al heel veel over gezegd was kon men na 40 minuten (klik hier voor terugkijken bij tijd 7:11:00) toch vrij snel tot stemming over gaan.

De fractie van het CDA gaf van te voren al aan verdeeld te gaan stemmen, drie van de vijf fractieleden vinden de financiële investeringen voor het zwembad te hoog. Deze hoge investering leidt tot hogere structurele jaarlasten van € 354.000,- ten opzichte van de reeds in de begroting opgenomen lasten voor een multifunctionele hal zonder zwembad.

Ook de vier raadsleden van Lijst Salman wilden niet zoveel geld investeren in de komst van een zwembad, twee zwembaden in een gemeente van deze omvang zie je nergens in Nederland; gaf raadslid van Bockhove aan.

Vervolgens kwam de heer van Bockhove vlak voor de stemming met een stemverklaring, hij deed daarbij een toch wel heel opmerkelijke oproep aan de burgemeester. Hij voelde blijkbaar al aan welke kant de stemming op zou gaan.

Hij deed een verzoek aan de burgemeester om naar aanleiding van gemeentewet artikel 273 dit raadsbesluit (was nog niet over gestemd) binnen 48 uur bij de kroon alsnog te laten vernietigen zodat er een beter voorstel kan komen.

Lijst Salman vindt dat de investering van een nieuw zwembad financieel onverantwoord is in deze tijd met de o.a. steeds hoger wordende bouwkosten. De burgemeester gaf in antwoord hierop aan dat ze het verzoek zou gaan bekijken met de griffie, zonder dat ze daar verder een mening over gaf.

Duidelijk is natuurlijk wel dat, met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen, dit initiatiefvoorstel wel met een ruime democratische meerderheid is aangenomen en daar kan toch niet veel tegen ingebracht worden....ook niet door Lijst Salman Noordwijk. Zie hieronder de stemminguitslag per fractie over De Schelft.

De fractie van GroenLinks had nog een aanvullende motie. Ze wilden graag instemmen voor een nieuwe Schelft met een basaal zwembad, maar zagen toch graag dat het helemaal energieneutraal opgeleverd zou gaan worden.

Na een oproep van wethouder Roberto ter Hark om deze motie niet te steunen omdat het geheel dan nog veel duurder zou maken, stemden 18 tegen en 9 voor de motie van GroenLinks. 

Klik hier voor de 70 eerder verschenen nieuwsberichten over De Schelft.