Datum: 08-12-2021 - 10:46

   

17
nov
'21
Ingezonden brief aan het college en de raad: huisvesting plannen internationale werknemers in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Ingezonden brief aan het college en de raad: huisvesting plannen internationale werknemers.

Een inwoner van de gemeente Noordwijk heeft als belanghebbende een brief gestuurd aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk: 
Geacht college van B&W en gemeenteraad van gemeente Noordwijk, Tijdens gemeenteraads- vergadering Begrotingsraad van 10 november beantwoordt wethouder Alkemade vragen/opmerkingen aan de raad over huisvesting...

internationale werkers in de gemeente Noordwijk met specifieke locaties. Wethouder Alkemade geeft in zijn beantwoording aan dat huisvesting van internationale werkers ook aan de Molenweg te Noordwijkerhout zou worden gerealiseerd waar een intentie overeenkomst en convenant over is gesloten met betrokken stakeholders.

Daarbij wordt genoemd een locatie bij het NH hotel en een andere locatie te Noordwijkerhout. (Redactie BON > De gemeente is in gesprek met de volgende eigenaren van de Bollenschuur Langevelderweg 37c zie foto, stuk grond tussen NH-Hotel en Flamingo Restaurant, Trampoline Schippersvaartweg, gebied Molenweg, een stuk grond bij Zeeburg. Zie ook eerder item op BON)

Ook geeft wethouder Alkemade aan dat een aanpassing in de geldende beleidsregel voor huisvesting van internationale werkers is voorgelegd en ter inzage zou zijn om op te reageren wat inhoudt dat in agrarische en
niet agrarische woningen ook zijnde niet monumentale woningen maximaal 30 internationale werkers kunnen worden gehuisvest.

Wethouder Alkemade geeft in zijn betoog aan dat met alle partijen gesproken is en wordt. Ten aanzien van de gedane uitingen van wethouder Alkemade op 10 november jl. heb ik als inwoner (lees belanghebbende) de volgende opmerkingen en vragen:

Vraag 1.
Op welke wijze faciliteert, informeert en betrekt de gemeente en de initiatiefnemers/stakeholders de omwonenden (lees belanghebbenden) omtrent de plannen aan de Molenweg en overige beoogde locaties waar internationale werkers volgens hem zouden kunnen worden gehuisvest?

Vraag 2.
Zal participatie van omwonenden (lees belanghebbenden) rondom de Molenweg en overige beoogde locatie een verplichting zijn en op welke wijze en door wie wordt dit aan de voorkant van de plannen vorm gegeven worden en wat is de escalatie mogelijkheid (bezwaarprocedure) voor en door de omwonenden (lees belanghebbenden)?

Vraag 3.
Over welke exacte aanpassing in welke beleidsregel wordt door wethouder Alkemade gerefereerd inzake huisvesting internationale werkers? Graag deze aanpassingsregel in zijn volledigheid duiden en ter inzage gevraagd en graag antwoord op de vraag en of hier op geparticipeerd kan worden door de inwoners (lees belanghebbenden)

Vraag 4.
Per welke datum is de aangepaste regel in het bedoelde beleid bedoeld ter vaststelling?

Vraag 5. Is vooraf het vaststellen van de aangegeven beleidsregel bezwaar mogelijk en zo ja op welke grond en wijze?

Vraag 6.
Waarom worden inwoners (lees belanghebbenden) op dit moment en op deze wijze geconfronteerd met dergelijke uitingen van plannen m.b.t. huisvesting van internationale werkers door wethouder Alkemade en waarom worden inwoners (lees belanghebbenden) niet vooraf betrokken bij plannen om te komen tot volledig gedragen plannen?

Vraag 7.
Heeft wethouder Alkemade ook locaties in beeld in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen voor het huisvesten van internationale werkers (graag duiden) en worden belanghebbenden (lees inwoners) daar ook bij betrokken?

Graag zie ik de beantwoording in zijn volledigheid op korte termijn tegemoet waarbij ik u wilt oproepen om vooral betrokken te zijn richting de belanghebbenden (lees inwoners), waarvoor dank.

Met vriendelijke groet,
AVG > Inwoner van de gemeente Noordwijk.