11
nov
'21
Raadsvoorstel programmabegroting 2022 aangenomen, stemming over 6 moties en 3 amendementen.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Raadsvoorstel programmabegroting 2022 aangenomen, stemming over 6 moties en 3 amendementen.

Op woensdagavond 10 november vond er, door de recente coronaontwikkelingen, toch weer een online raadsvergadering plaats. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

In de gemeenteraadsvergadering van woensdagsavond 10 november werd o.a. het raadsvoorstel betreffende de programmabegroting 2022 behandeld en daar werden een aantal moties en amendementen ingediend. Hieronder kunt u raadsvoorstel, motie en amendementen zien en de uitslagen van de stemmingen.

Raadsvoorstel.

7. 
Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 > zie eerder nieuwsitem op BON.
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 4 (GroenLinks, PvdA, Bruisend Noordwijk)
Raadsvoorstel: aangenomen

Amendementen en (Actuele) moties.

6a
Amendement lid M. van Dormolen (VVD) Lastenverlichting van 25 euro voor inwoners
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 17
Amendement: verworpen

6b
Amendement lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Verhoging dekking leges
Stemmen voor: 4
Stemmen tegen: 23
Amendement: verworpen

6c
Amendement lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Afschaffing hondenbelasting
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 22
Amendement: verworpen

8b
Motie leden De Mooij (CDA) en Warmerdam (DOEN!) over Herzien verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen in Noordwijk
Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: 3
Motie: aangenomen

8c
Motie leden Maan (GroenLinks) en Van Dokkum (PvdA) over Iedereen een warm Thuis
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: ingetrokken

8d
Motie lid Maan (GroenLinks) over Noordwijk vriendelijke reclame
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: aangehouden

8e
Motie lid Gutlich (D66) over Coördinerend Architect Noordwijk Zeewaardig
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 20
Motie: verworpen

8f
Motie lid Gutlich (D66) over Ja-Ja sticker
Stemmen voor: 13
Stemmen tegen: 14
Motie: verworpen

8g
Motie lid Gutlich (D66) over Wijziging verordening sociale huurwoningen
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Motie: verworpen

8h
Motie lid Gutlich (D66) Ruimte voor de nieuwe Raad
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 2
Motie: aangenomen

8i
Motie lid Koppel (GroenLinks) over Menstruatie armoede
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 22
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.