04
nov
'21
CDA stelt vragen aan college: Groenonderhoud rotondes laat te wensen over in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

CDA stelt vragen aan college: Toegankelijkheid gemeente Noordwijk.

Fractie CDA: De gemeente Stein is uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. Het CDA is van mening dat ook Noordwijk de ambitie moet hebben om zo toegankelijk mogelijk te zijn en daarom heeft de fractie van het CDA de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk....

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht dat Stein uitgeroepen is tot meest toegankelijke gemeente van Nederland? 
NOS, https://nos.nl/artikel/2400719-stein-uitgeroepen-tot-meest-toegankelijke-gemeentevan-nederland, 7 oktober 2021.

Vraag 2.
Deelt u de mening van de CDA-fractie dat deze prijs een goed initiatief is om het toegankelijkheidsbeleid in Nederlandse gemeenten aan de orde te stellen en daar waar mogelijk te verbeteren?

Vraag 3.
Had u net als het CDA graag gezien dat Noordwijk deze prijs had gewonnen?

Vraag 4.
Hoe vindt u dat het gesteld is met de toegankelijkheid van onze gemeente, voor mensen met een beperking? Welke signalen ontvangt u hierover? Waar ziet u nog punten voor verbetering?

Vraag 5.
Wat zou Noordwijk kunnen leren van de aanpak in de gemeente Stein? Bent u bereid hierover informatie in te winnen?

Vraag 6.
Bent u bereid om de ambitie uit te spreken dat Noordwijk volgend jaar wordt uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland, of in ieder geval hiervoor wordt genomineerd?

Vraag 7.
Indien ja, welke acties gaat u ondernemen om deze prijs/nominatie in de wacht te slepen? Betrekt u hierbij ook maatschappelijke organisaties en organisaties voor mensen met beperkingen, scholen, ondernemers en andere partners?

Vraag 8.
Indien niet, waarom niet? Welke andere maatregelen neemt u of heeft u genomen om de toegankelijkheid van Noordwijk te verbeteren?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde