Datum: 28-11-2022 - 15:28

03
nov
'21
Bezwaarschriften van bijenhouder en omwonenden zijn beide afgewezen in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Bezwaarschriften van bijenhouder en omwonenden zijn beide afgewezen.

Op 7 mei 2021 is aan een bewoner van de Parnassialaan in Noordwijkerhout een ontheffing verleend voor het houden van bijen aldaar. In de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV) staat, dat het verboden is om binnen een afstand van 30 meter van een weg of woning bijen te houden. Het college van burgemeester en wethouders kan van dat verbod ontheffing verlenen en dat is bij deze aanvraag...

het geval geweest. Aan deze ontheffing zijn wel voorschriften verbonden maar daar had de bijenhouder bezwaar tegen aangetekend, hij vindt de voorschriften veel te streng. De omwonenden hebben ook een bezwaarschrift ingediend, ze zijn het er helemaal niet mee eens dat er een ontheffing is verleend voor het houden van bijen in hun nabije omgeving.

Beide bezwaren zijn onlangs behandeld door de commissie bezwaarschriften en die adviseert het college de verleende ontheffing voor het houden van bijen inclusief de voorschriften in stand te laten en het college volgt dit advies op.