04
nov
'21
Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst.
Geschreven door HV Northa (rectificatie)

De Schelft (67): HV Northa pleit voor nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

Graag willen wij van Handbalvereniging Northa deze brief aan de raad en het college van B&W versturen in verband met de beslissing rond de nieuwe ‘De Schelft’. Brief HV Northa (rectificatie 4-11-21):  Helaas is een verkeerde versie van deze brief naar de gemeente gestuurd. Hierin werd gesuggereerd dat wij zowel voor de VVSB als voor de andere gebruikers van ‘de Schelft’ spraken. Dit is echter niet het geval....

Ook over de piekbelasting van de voetbalvelden hadden we geen uitspraak willen doen. Dit neemt niet weg dat we ervan overtuigd zijn dat een sporthal op het terrein van ‘de Boekhorst’ het beste was geweest voor onze gemeenschap, zowel wat betreft kostenbesparingen en synergievoordelen als het creëren van een levendiger sportpark en ruimte voor sociale woningbouw op de locatie van ‘de Schelft’.

Het plaatsen van de faciliteiten van de Schelft op het sportpark zullen de enorme investeringen die gedaan zijn in kantine, kleedkamers enz. een stuk rendabeler maken. Niet voor niks is het concentreren van (sport)activiteiten op multifunctionele parken een speerpunt van de gemeente Noordwijk. De focus op sport heeft het dorp dan ook heel veel opgeleverd, zowel op sportief als sociaal niveau.

Ook de (sport) BSO die nu van het complex gebruikt maakt zou graag een sporthal in de buurt van het sportpark zien, en dat was ook de bedoeling! Er is tijdens de raadsvergaderingen niet gezegd, ‘de Schelft’ komt niet op of bij het sportpark, de sloop van ‘de Schelft’ werd slechts tot nader order uitgesteld. Over de toekomst van ‘de Schelft’ zou op een later moment beslist worden.

Dat moment is nu! Deze beslissing heeft de komende 40 jaar invloed op de begroting van de gemeente. Dit vraagt een lange termijnvisie, waar het veilig stellen van verzekeringsgeld niet de prioriteit moet hebben.

HV Northa stelt het volgende:
• De sporthal hoort op het sportcomplex, in lijn met de beleidsspeerpunten van de Noordwijkse gemeente.
• De kostbare faciliteiten op het Sportpark wordt beter benut indien de faciliteiten van ‘de Schelft’ hier ook geplaatst worden.
• Herbouw op de huidige plek zal veel van dezelfde problemen opleveren als de afgelopen 50 jaar.
• Bouwgrond voor sociale huurwoningen is schaars, de oude locatie van ‘De Schelft’ is perfect hiervoor.
• Een nieuw kunstgrasveld (ter compensatie) bij het sportpark is makkelijker te realiseren dan het bouwen van een sporthal op bollengrond.
• De enorme kostenbesparingen die dit oplevert maakt het mogelijk alsnog zwemwater te creëren.

Hoewel herbouw op het sportpark volgens ons de meest rationele beslissing is, snappen we echter dat het belangrijk is dat de verzekeringsgelden niet in gevaar komen en hebben er alle vertrouwen in dat een Schelft op de oude locatie prima aan de wensen van de bewoners van Noordwijkerhout zal voldoen, mede gezien onze ervaringen met het Noordwijks Sportbedrijf.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HV Northa

Zie ruimte indelingen in de fotogalerij.