Datum: 21-05-2022 - 07:39
31
okt
'21
Het Victorkruis voor 3 topvrijwilligers op het Victorfeest. (foto's onthulling schilderij pastoor Hooijmans)
Geschreven door Redactie BON

Het Victorkruis voor 3 topvrijwilligers op het Victorfeest. (foto's onthulling schilderij pastoor Hooijmans)

Op zondagochtend 31 oktober werd het Victorfeest gevierd in de St. Victorkerk en deze feestelijke viering werd voorgegaan door pastoor Straathof. Het koor Revoice ondersteunde de viering met zang. Het Victorfeest is het jaarlijkse feest van de patroonheilige van de kerk. Op deze dag wordt ook ieder jaar aan een parochiaan (of meerdere) het Victorkruis uitgereikt, vanwege zijn of haar bijzondere inzet....

voor de Victor-gemeenschap. Dit jaar werd het Victorkruis maar liefst drie keer uitgereikt en de volgende drie parochianen kregen het Victorkruis opgespeld door pastoor Straafhof.

Trees Hogervorst-Koster
Jong begonnen als vrijwilliger in haar parochie en nog steeds een van de jongere actievelingen zowel in de Jozef als de Victorkern van Sint Maarten. Zij deed en doet veel:
• Begeleider werkgroep communie
• Begeleider werkgroep vormsel
• Acoliet
• Opleider van misdienaars
• Begeleider van volwassenencatechese ‘geloven nu’
• Intermediair voor begrafenissen
• Lid van pastoraatsgroep Sint Jozef
• Gebedsleider
• Organisatie van Lourdes-reis
• Organisatie van filmavond
• Gastvrouw van de kerk
• Lid huwelijk/begrafenis koor
• Lid van koor Sancta Maria
Ze doet alles met volle overgave en probeert hierbij altijd zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Door haar enthousiasme en aandacht voor anderen, weet zij al jarenlang jong en oud bij de kerk te betrekken. We hopen dat zij dat nog lang blijft doen.

Lia van Nobelen-van der Voet
Zij is vanaf het begin van ’t Victorhuis in 1980, als vrijwilligster van 't Victorhuis actief en vanaf 1990 secretaresse in het bestuur. Ook regelt zij sinds een paar jaar de agenda van ’t Victorhuis. Daarnaast is zij momenteel voorzitter, vroeger secretaresse, van de kaartclub St. Victor welke van september tot medio april in 't Victorhuis om de 14 dagen haar kaartavond heeft. Verder zingt zij al meer dan 40 jaar bij het dameskoor Sint Victor en is al jarenlang lector.

Ton van der Meer
Ook al 40 jaar bij het Victorhuis betrokken, maar al veel langer actief in de Victorkerk. Als zoon van de koster praktisch opgegroeid in en vergroeid met de Victorkerk, is hij een vraagbaak van formaat voor de gang van zaken en de voorgeschiedenis van de Victorkerk. Je zou bijna denken: de baas van de kerk…. Toch weet hij zijn taken als koster geruisloos tijdens de vieringen uit te voeren.

Ook achter de schermen verzet hij veel werk, zoals het ophangen van de grote Adventskrans, het neerzetten van de Kerststal en allerlei benodigdheden voor vieringen en wat dacht u van de lastige coronatijd waarin zaken nogal eens anders verliepen…. Ja, dan kan het weleens knetteren en donderen in de samenwerking, maar zoveel trouw en inzet verdient het Victorkruis.

Na afloop van de viering werd het feest onder het genot van een kopje koffie voortgezet in het Victorhuis en kreeg iedereen de gelegenheid om de ontvangers van het Victorkruis te feliciteren.

Het Victorfeest kreeg dit jaar nog een extra feestelijk tintje met de onthulling van het schilderij van pastoor Hooijmans, zie toespraak voor meer info.

Toespraak Ger Op den Kelder: Onthulling schilderij pastoor Hooijmans.
Het zal in het voorjaar van 1975 geweest zijn, dat pastoor Wim Kleijn naar mij verzuchtte, dat hij dringend behoefte had aan een kapelaan. Enkele maanden later ontmoetten mijn vrouw Marie-Anne en ik in Oudewater pater Hooijmans. We kenden hem goed, want we hadden al enkele jaren met hem in de parochie in Oudewater samengewerkt, met name in de jongerenvieringen.

En was het toeval of toch de werking van H. Geest? Want bij die ontmoeting liet pater Hooijmans ons weten dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was. En na een tweetal gesprekken zijn pastoor Kleijn en pater Hooijmans uiteraard met goedkeuring van de bisschop, in onze parochie samen aan het werk gegaan.

Nog geen drie jaar later werd pastoor Kleijn benoemd in Noordwijk en werd de franciscaan pater Hooijmans in januari 1978 benoemd tot de 12e pastoor sinds 1851 van de St. Victorparochie. Op zijn verjaardag, 18 december 2001 ging hij op 75-jarige leeftijd met emeritaat.

Ik noemde zojuist het jaar 1851. In dat jaar is onder leiding van pastoor de Poorter in 6 maanden tijd dit kerkgebouw gebouwd. Op 27 januari 1852 is de kerk ingezegend. Dit betekent dus op 27 januari 2022 een jubileum van 170 jaar Victorkerk!! De oudste kerk van de parochie St. Maarten!!

Van alle 13 pastoors vanaf 1852 zijn schilderijen en foto’s gemaakt. Deze zijn onder leiding van onze bouwkundige Ted Jansen in de grote vergaderzaal van de pastorie opgehangen. U kunt ze allemaal na deze viering bewonderen in de grote zaal van de pastorie.

Het pastoraat van pastoor Hooijmans werd gekenmerkt door grote betrokkenheid met en intense zorg voor de mensen. Een van onze parochianen schreef mij laatst: Pater Hooijmans was en is nog steeds mijn inspiratiebron. Mede door hem voel ik me nog steeds betrokken bij de Victor. Hij wist mensen te inspireren te waarderen en te motiveren.

Daarom heeft de beheercommissie in overleg met de pastoraatsgroep ruim een jaar geleden het plan opgevat om van de foto van pastoor Hooijmans een schilderij te laten maken. Nicoline Heemskerk uit Warmond, die ook een mooi portret van pastoor Goumans heeft geschilderd, heeft dit ook voor ons willen doen.

Het schilderij is al een tijdje klaar, maar vanwege corona waren we niet eerder in de gelegenheid het en plein public te onthullen.

Ger Op den Kelder

Redactie BON: De onthulling werd gedaan door twee zonen van de jongste zus van de in 2009 overleden pastoor Leo Hooijmans.

Foto's BON.