29
okt
'21
VVD-fractie lijkt voor te sorteren op een Schelft met zwembad in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

VVD-fractie lijkt voor te sorteren op een Schelft met zwembad.

De datum van de vergadering waarin de beslissing valt over de toekomst van de, door brand verwoestte, Schelft komt steeds dichterbij. Op dinsdagavond 2 november is er eerst een besloten commissievergadering over dit onderwerp. Deze wordt op woensdagavond 3 november voortgezet met een openbare commissievergadering over de toekomst van De Schelft en vooral komt ie er dan met of zonder zwembad.... 

waarbij de kosten tussen beide varianten een grote rol gaan spelen (zie een eerder item op BON). Op woensdagavond 10 november zal, als het goed is, de definitieve beslissing vallen tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadvergadering.

Op donderdagavond 28 oktober vroeg voorzitter Astrid Warmerdam, tijdens de commissievergadering Bestuur Middelen en Economie met de behandeling van de begroting 2022-2025, aan de commissieleden om het onderwerp van De Schelft te laten rusten tot de vergaderingen van 2, 3 en 10 november om te voorkomen dat er deze avond al uitgebreid vragen gesteld gaan worden.

Een paar commissieleden konden het toch niet laten om het onderwerp van De Schelft voorzichtig ter sprake te brengen. Zo ook de heer Jaap de Moor van de fractie Bruisend Noordwijk. Het verbaasde hem waarom het college in de nieuwe begroting van 2022-2025 de Schelft zonder zwembad heeft begroot en niet met de duurdere variant inclusief zwembad.

De heer de Moor vroeg aan wethouder Ter Hark welke afwegingen het college daarvoor heeft gemaakt en kon hij hier uit opmaken dat de vier coalitiepartijen (CDA, VVD, Lijst Salman en NZLokaal die een meerderheid vormen in de raad) hiermee bij voorbaat al zeggen 'een Schelft zonder zwembad te willen' ......

Nog voordat de wethouder een antwoord kon geven deed commissie- en raadslid voor de VVD Michael van Dormolen een interruptie, hij gaf aan dat wat de heer de Moor suggereerde dat alle vier de coalitiepartijen 'geen zwembad willen' voor wat hem betreft niet correct is.

De uitspraak van de heer Dormolen lijkt in ieder geval voor te sorteren op het standpunt wat de VVD gaat innemen tijdens de komende beslissende vergaderingen over de toekomst van De Schelft.