28
okt
'21
Holland Rijnland en gemeente Noordwijk reageren op klachten functioneren Regiotaxi.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Holland Rijnland en gemeente Noordwijk reageren op klachten functioneren Regiotaxi.

Brief aan de gemeenteraad van Noordwijk: Holland Rijnland voert voor 13 gemeenten, waaronder de gemeente Noordwijk, de Regiotaxi uit Holland Rijnland beheert het contract, onderhoudt contacten met de vervoerder De Vier Gewesten (DVG) en volgt nauwlettend of deze zich houdt aan (de eisen in) het contract. Het college van de gemeente Noordwijk heeft onlangs een bericht ontvangen van Holland Rijnland...

omtrent het functioneren van de Regiotaxi. Via deze raadsbrief informeren wij u over de inhoud van dit bericht en geven wij hier een reactie op.

Bericht Holland Rijnland
In Coronatijd is de omvang van het vervoer flink teruggelopen. Nu de beperkingen in verband met de pandemie grotendeels zijn opgeheven, neemt de vraag naar vervoer in de Regiotaxi weer toe. Door verschillende omstandigheden heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van het vervoer. Tijdens de periode dat er nauwelijks sprake was van vervoer met de Regiotaxi heeft een deel van het personeel om verschillende persoonlijke redenen besloten een andere werkgever te zoeken. Dit geldt zowel voor de taxichauffeurs als voor de telefonistes van de centrale en de Klantenservice. 

Momenteel werken de vervoersbedrijven in samenwerking met DVG via alle denkbare kanalen hard aan werving van personeel. Dit blijkt echter lastig aangezien deze tekorten zich breed binnen het doelgroepenvervoer en op landelijk niveau voordoen. De spoeling is daardoor dun. Daarnaast kampen de vervoerbedrijven ook met problemen rond de levering van voertuigen en onderdelen daarvoor. Zoals u wellicht ook via andere kanalen heeft vernomen, worden er nauwelijks auto's afgeleverd. De levering is in sommige gevallen tot wel een jaar vertraagd.

Ook op de tweedehands markt zijn zeker de meer gespecialiseerde voertuigen zoals rolstoelbussen niet of nauwelijks verkrijgbaar. Tot slot is er een landelijke tendens van toename van autoverkeer waardoor er weer meer congestie op de weg ontstaat. Bovenstaande factoren zijn helaas van invloed op de kwaliteit van het Regiotaxi-vervoer. Er is met enige regelmaat sprake van een mindere kwaliteit dan wenselijk is. Het aantal klachten neemt momenteel dan ook toe. Alle medewerkers van de vervoerbedrijven doen hun uiterste best om het vervoer zo goed mogelijk uit te voeren.

Door bovengenoemde factoren is het echter niet altijd mogelijk om de gewenste kwaliteit te leveren. Holland Rijnland heeft, om het vervoer beter uitvoerbaar te maken, met de vervoerders enkele tijdelijke afspraken gemaakt. Wij zijn overeengekomen de vooraanmeldtijd voor ritaanvragen van 1 naar 2 uur te verlengen. Hierdoor kunnen ritten beter worden gepland en kan een hogere combinatiegraad worden bereikt. Reizigers worden verzocht de piektijden in het vervoer zo mogelijk te mijden. In de middag is het vaak drukker op de weg en drukker in de Regiotaxi.

Wanneer iemand niet perse in de middag hoeft te reizen helpt het om de rit op een ander tijdstip te maken en zo de ritten meer gelijkmatig over de dag te spreiden. De telefonist vraagt de reiziger, meer dan tot voor kort gebruikelijk was, op drukke tijden of het mogelijk is iets te schuiven met de tijd waarvoor de rit wordt aangevraagd.

Reizigers zijn niet verplicht hieraan mee te werken maar als zij instemmen, helpt het de vervoerder wel. Ook bij de telefooncentrale is sprake van een tekort aan personeel. Om die reden wordt reizigers verzocht om indien mogelijk ritten digitaal te bestellen. Dit ontlast de telefooncentrale enigszins. Een toelichting hierop is op de website Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te vinden.

Wij zijn van mening dat het de reiziger en de vervoerder helpt om de reizigers goed te informeren over de huidige situatie inclusief de consequenties hiervan en begrip te kweken voor de situatie die is ontstaan. Een duidelijke communicatie naar de reizigers is hierbij noodzakelijk.

(Re)actie gemeente Noordwijk
Holland Rijnland blijft de komende tijd intensief overleg voeren met DVG over de ontstane situatie. Het college heeft aangegeven hier nauwlettend bij betrokken te willen worden. Daarnaast geven wij nog het volgende aan. 

Naar aanleiding van het bericht van Holland Rijnland heeft de ISD Bollenstreek, die de Wmo indicatiestelling verzorgt omtrent de Regiotaxi voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, inwoners actief benaderd over bovenstaande. 

Daarnaast heeft de gemeente Noordwijk met de Tuktuks en Automaatje een aantal lokale voorliggende voorzieningen die onze inwoners vervoeren van en naar hun gewenste bestemming. Wij zullen dan ook onderzoeken in hoeverre deze initiatieven extra ingezet kunnen worden. 

Ten slotte willen wij aangeven dat de eerdere reactie in de rondvraag bij de commissie Welzijn op 15 september 2021 over problemen met wachttijden gebaseerd was op de informatie die op dat moment voorhanden was.

Wij hopen u via deze weg voldoende ge├»nformeerd te hebben over de meest recente ontwikkelingen. Wij zullen dat ook in de toekomst blijven doen indien de situatie daarom vraagt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk