Datum: 23-01-2022 - 06:37

30
okt
'21
Brief bewoners Leidsevaart over langjarige overlast Meerlanden en aanbesteding Milieustraat Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Brief bewoners Leidsevaart over langjarige overlast Meerlanden en aanbesteding milieustraat.

Een vertegenwoordiger van de bewoners op de Leidsevaart heeft in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk, zijn zorgen geuit over de langjarige overlast van Meerlanden op Gravendam en ook vragen gesteld over de aanbesteding van de Milieustraat Noordwijkerhout. De milieustraat op de Walserij op bedrijvenpark Gravendam werd op 2 november 2016 geopend...

Brief 27-10-2021.

Beste Gemeenteraad/Burgemeester en Wethouders,

Langjarige overlast Meerlanden en aanbesteding Milieustraat Noordwijkerhout.

Bij deze wil ik graag een aantal vragen stellen aan de burgemeester en wethouders in de volgende gemeenteraad. Ik woon op de Leidsevaart achter de werkplaats van Meerlanden. Sinds 2016 ervaar ik geluidsoverlast van de voertuigen en het gebruik door Meerlanden/Heemskerk. 

In overleg met Heemskerk zijn geluidwerende maatregelen genomen echter voldoen deze niet meer door ruimtegebrek door de continue uitbreiding van Meerlanden en veranderingen in het wagenpark van Meerlanden/Heemskerk.

In de media heb ik vernomen dat de gemeente Noordwijk een wijziging in de aandelenstructuur, aanpassing van de kapitaalstructuur van Meerlanden en bijbehorende kapitaal injectie heeft goedgekeurd dit omdat Meerlanden eveneens zal moeten groeien om de doelstellingen van de circulaire economie realiseren. 

Dit baart mij zorgen voor de toekomst aangezien er op de Walserij locatie geen ruimte meer is en dat nu al meer overlast veroorzaakt. Ik word elke werkdag nu weer wakker door geluids- en trilling overlast van de voertuigen van Meerlanden. Op deze locatie is reeds al geluidsoverlast door treinbaan en vliegtuigen, bijkomend geluid telt hierbij op. 

Dit beïnvloed mijn gezondheid en woongenot in negatieve zin en dient serieus genomen te worden aangezien dit ook door het WHO en RIVM bevestigd wordt dat geluidsoverlast serieuze gezondheidsschade veroorzaakt, zie: RIVM trekt aan de bel over geluidsnormen.

Ik zou graag onderstaande vragen behandeld en beantwoord zien in de volgende raadsvergadering:
1) Hoe kan het dat een aanbesteding van 2017 voor de milieustraat met een vastgestelde looptijd van maximaal 4 jaar nu na vijf jaar nog steeds door de toen aanbestede partij uitgevoerd wordt?
2) Waarom is een dienst (leveren Milieustraat) die over meerdere jaren boven het bedrag van de aanbestedingsgrens uitkomt niet tijdig opnieuw aanbesteed?
3) Waarom is er, na verschillende schriftelijke verzoeken om over de overlast situatie en de toekomst van de milieustraat te bespreken met uw gemeente, niet of nauwelijks gereageerd en er geen uitnodiging tot stand gekomen met bewoners?
4) Wat is de status van het voorontwerp van omgevingsplan voor industriegebied Gravendam 2023?

Ik zie graag een bevestiging wanneer deze vragen gesteld worden in de gemeenteraad retour en een schriftelijke beantwoording op termijn. 

Met vriendelijke groet,
Vertegenwoordiger bewoners Leidsevaart.

Foto BON.