Datum: 27-11-2021 - 00:32
27
okt
'21
CDA stelt vragen aan college: Groenonderhoud rotondes laat te wensen over in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Tekst Blik Op Noordwijk > Wendy Weijers.

Motie problematiek leerlingenvervoer unaniem aangenomen in gemeenteraadsvergadering.

De heer Louis Koppel van GroenLinks diende mede namens NZLokaal en PvdA tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond, een motie in over het al veel besproken onderwerp 'het leerlingenvervoer'. Hij gaf aan dat GL heel erg geschrokken is over alle schrijnende verhalen die zijn binnengekomen. De wethouder heeft eerder aangegeven dat de zaak onder controle is bij...

de gemeente. Maar de verhalen die GroenLinks ter gehore zijn gekomen, van ouders met kinderen in het leerlingenvervoer, heeft de fractie doen besluiten om met deze motie te komen. In ieder geval om met de wethouder in gesprek te kunnen gaan over de actuele situatie. 

De heer Koppel haalde voorbeelden aan van schrijnende voorvallen die kinderen in het leerlingenvervoer mee maken. De verontrusting is groot onder betrokken ouders. Wethouder Salman heeft een toelichting gegeven op de ingediende motie.

In de laatste commissievergadering was er een inspreker over dit onderwerp en de wethouder gaf aan dat is erkend dat het niet goed gaat en dat er afspraken zijn geweest met ouders en met de vervoerder. En er gaat regio breed gesproken worden met andere buurtgemeenten om te informeren of daar dezelfde problematiek speelt.

Ouders die nog niet in beeld zijn, worden benaderd om te vragen naar hun ervaringen. Er is vastgesteld dat het met de communicatie tussen vervoerder en ouders ook niet altijd even lekker loopt. De wethouder geeft aan dat er volop aan gewerkt wordt en er serieus mee omgegaan wordt. 

Volgens de wethouder is een landelijk chauffeurstekort een van de oorzaken van de problemen in het leerlingen vervoer.  De ingediende motie leidt misschien wel tot extra aandacht onder mensen die te porren zijn om als chauffeur aan de slag te gaan, hoopt hij. De wethouder laat zich regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.

De huidige stand is dat het op een aantal ritten nog niet soepel loopt. De knelpunten zijn in zicht, er is volop gesprek met Noot maar hoofdzaak blijft het gebrek aan chauffeurs. 
Er komt een vervolggesprek met Noot hoe zij de communicatie hebben verbeterd en omgaan met klachten van ouders. 

De schriftelijke vragen van diverse partijen worden volgende week verder beantwoord en toegelicht door de wethouder. Daarin wordt ook geschetst hoe het contractmanagement heeft plaats gevonden. Diverse andere partijen hebben gereageerd op de toelichting van de wethouder waarin werd aangegeven dat de motie ondersteund wordt.

Het viel diverse partijen op dat er voornamelijk wordt gesproken over het personeelstekort en te weinig over de problematiek van de kinderen die getroffen worden. Het is belangrijk dat kinderen en ouders zich veilig voelen in het leerlingenvervoer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook heel belangrijk. Vervoerders moeten daaraan voldoen als ze een aanbesteding ‘winnen’. Het gaat tenslotte om een zeer kwetsbare groep. De prijs moet niet alleen bepalend zijn, maar ook de afspraken met hun personeel. 

Er loopt een project voor jongeren om zelfstandig te leren reizen van en naar school, en er bestaat ook een vergoeding voor ouders die er voor kiezen hun kind zelf naar het speciaal onderwijs (vaak in een andere gemeente of zelfs over de provinciegrenzen heen) te brengen en halen. 

Dat zijn echter niet de juiste oplossingen voor veel ouders. Zij willen veilig en verantwoord vervoer voor hun kinderen met speciale behoeften. Maatwerk is dan heel belangrijk. De wethouder heeft nogmaals aangegeven dat er zeer serieus met dit onderwerp wordt omgegaan en dat het alle aandacht heeft. 

De motie is unaniem door alle partijen aangenomen. Klik hier om de gehele ingediende motie te lezen.

Tekst Blik Op Noordwijk > Wendy Weijers.