Datum: 27-11-2021 - 01:01
26
okt
'21
GGD Hollands Midden roept op tot brede aanpak gezondheid. (Gezondheidsmonitor 2020: cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

GGD Hollands Midden roept op tot brede aanpak gezondheid. (cijfers per gemeente Gezondheidsmonitor 2020)

GGD Hollands Midden presenteerde dinsdagochtend 26 oktober de regionale gezondheidscijfers van volwassenen aan haar gemeenten en samenwerkingspartners. Deze cijfers komen uit de meest recente Gezondheidsmonitor (2020), die eens per vier jaar wordt uitgevoerd. Sinds 2016 ziet de GGD een positieve ontwikkeling ten aanzien van ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en beperkingen....

De regio scoort hierin beter dan gemiddeld in Nederland. Toch zijn er problemen waaraan met vereende krachten moet worden gewerkt.

Zo is de gezondheidssituatie van lager opgeleiden duidelijk minder gunstig dan die bij hoger opgeleiden. En ook mensen die moeite hebben met rondkomen ervaren meer gezondheidsproblemen. Daarnaast constateren we dat eenzaamheid is toegenomen bij 65+ -ers en dat zorgen rond werk, geldzaken en familie tot steeds meer stress leiden bij mensen, vooral jong volwassenen scoren hier hoog op.

Vergeleken met 2016 ziet de GGD dat er minder bewogen wordt en stijgt het percentage mensen met ernstig overgewicht gestaag. Vooral jong volwassenen zijn minder gaan bewegen. Positieve ontwikkelingen met betrekking tot leefstijl zijn er ook, zo nemen overmatig alcoholgebruik en roken steeds verder af, al moet bij roken wel opgemerkt worden dat alleen bij laag opgeleiden het aantal rokers juist is toegenomen.

Het blijkt dat de coronaperiode vooral voor jonge volwassenen en mensen die moeite hebben met rondkomen een negatief effect heeft gehad op hun gezondheid en leefstijl. 

Samen voor gezondheid
De coronapandemie heeft het belang van gezondheid voor de samenleving duidelijk gemaakt. Mensen met een slechte conditie en minder veerkracht lopen een hoog risico op een slechte afloop bij een pandemie als deze. Het zorgsysteem staat onder druk en de invloed op de economie is enorm. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan en voorkomen van deze problemen.

We roepen dan ook op tot een brede aanpak van gezondheid vanuit alle beleidsvelden. Gezamenlijke ambities voor gezondheid, werk en inkomen en ruimtelijke ordening dragen bij aan welzijn en welvaart in gemeente en regio. Op basis van genoemde cijfers levert de GGD - als de adviseur van de gemeenten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie - hieraan haar bijdrage.

Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsmonitor (2020).