Datum: 27-11-2021 - 01:29
21
okt
'21
WW-uitkeringen april Holland Rijnland (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Aantal ww-uitkeringen daalt verder in Holland Rijnland.

De daling van de WW-uitkeringen zette zich ook in september voort. UWV verstrekte 5.845 WW-uitkeringen per eind september 2021 aan werkzoekenden in Holland Rijnland. Eén vijfde van deze uitkeringen ging naar werkzoekenden met maximaal een mbo-1 diploma. Ze zijn vaak aangewezen op eenvoudig en routinematig werk. Dit werk is met een aandeel van ruim tien procent in het totaal van de openstaande vacatures...

in de regio verhoudingsgewijs beperkt beschikbaar. Vanuit het perspectief van de werkzoekenden zijn er veel mensen die op hetzelfde niveau werk zoeken.

De vacaturemarkt heeft zich inmiddels hersteld tot niveaus van voor het begin van de coronacrisis in 2019. Het aantal verstrekte uitkeringen aan werkzoekenden met maximaal mbo-1 per september 2021 is in de voorbije twee jaar met 15% minder sterk gedaald dan de 23% bij de gezamenlijke overige opleidingsniveaus.

In Holland Rijnland verstrekte UWV eind september 2021 één vijfde van de lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met ten hoogste een afgerond mbo-1 diploma. Het gaat dan om 1.235 van de in totaal 5.848 lopende WW-uitkeringen. In vergelijking met september 2019 en 2020 zijn het 15% en 26% minder WW-uitkeringen.

De meeste van deze werkzoekenden hadden per september 2021 in Holland Rijnland een WW-uitkering na een uitzendbaan of werk bij een bedrijf in de detail- of groothandel, overige commerciële diensten, en zorg & welzijn.

De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een afgeronde mbo-2 opleiding of hoger namen met 23% ten opzichte van 2019 sterker af dan bij werkzoekenden met ten hoogste een mbo-1 diploma, terwijl dit ook bij de verandering het afgelopen jaar met 29% het geval was.