Datum: 23-01-2022 - 06:49

19
okt
'21
Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over: Straffen of belonen met de afvalstoffenheffing.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over: niet gebruikte deel coronapot.

Fractie PUUR: Op 8 oktober j.l. ontving de raad de laatste actualisatie van de impactanalyse Coronacrisis. We kunnen in Noordwijk trots zijn op de verschillende manieren van steun die we aan maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven hebben kunnen geven. Met financiële middelen uit Den Haag en uit de portemonnee van de gemeente Noordwijk is noodzakelijke hulp en ondersteuning geboden...

Net zoals de landelijke overheid nu ook weer een plek op de achterbank kiest en zich terugtrekt, zou volgens PUUR dat ook de lokale houding en instelling moeten zijn. In de nabije toekomst staan we weer voor belangrijke (financiële) keuzes die we moeten nemen, te beginnen op woensdag 10 november bij het begrotingsdebat 2022.

De staat van de buitenruimten in de kernen en herbouw van de Schelft zijn zomaar even snel twee onderwerpen waarin keuzes gemaakt moeten worden, deels op basis van beschikbare financiële middelen e/o ruimte. En er zijn meer onderwerpen. 

Een snelle telling uit de gepubliceerde impact-analyse laat een bedrag aan vrij beschikbare middelen zien van, tenminste, € 1.293.198,-. Waarbij de algemene kanttekening is dat einde 2021 daarover verder nagedacht gaat worden.

Vragen

Vraag 1.
Bent u bereid om met alle inwoners mee te denken en een groot deel van het financiële surplus uit de coronapot “vrij te geven” voor projecten van algemeen belang startend in 2022? Indien niet, graag een toelichting.

Vraag 2.
De rapportage van het budget ‘coronaverordening commerciële partijen’ is onvolledig. We verzoeken u de details van de toekenning van deze lokale publieke middelen, zoals ook in de verordening zijn vastgesteld, alsnog omgaand aan te vullen. Indien u niet aan dit verzoek wilt voldoen, vernemen wij graag een toelichting waarom niet.

Met het oog op het komende begrotingsdebat bij voorbaat dank voor uw snelle reactie,
Namens de fractie PUUR, Toon van Tol.