Datum: 27-10-2021 - 15:03
12
okt
'21
Mogelijk 1500 bedden realiseerbaar voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Mogelijke locaties bekend voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

In het rondetafelgesprek (RTG) van dinsdag 8 december 2020 gaf wethouder Roberto ter Hark een presentatie (zie fotogalerij) over de 'huisvesting van internationale werkers' (arbeidsmigranten) die belangrijk zijn voor de economie van onze streek. Deze huisvesting stonden los van de discussie bij de woonvisie waarbij inwoners een woning zoeken voor langer termijn, die ook op dezelfde avond behandeld werd...

De huisvestiging van arbeidsmigranten vraagt om een andere invulling omdat de meeste van deze werkers, gemiddeld tussen de drie maanden en drie jaar in ons land hun werkzaamheden maar verrichten.

Er zijn periodiek gesprekken geweest via een samenwerkingstafel, hierbij zaten aangeschoven: de gemeente, uitzendbureaus, werkgevers, provincie, GOM, huisvesters, Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, KHN, gemeenten HTL en Katwijk.

Samen met de gemeente Noordwijk is men op zoek gegaan naar locaties om arbeidsmigranten te huisvesten, daarbij kwamen 56 mogelijke locaties naar voren. Na een verder gedegen onderzoek bleven er uiteindelijk 6 (nu 8) locaties over die in principe voldoen aan de eisen.

Welke dat zijn werd toen in de RTG van december 2020 niet bekend gemaakt, maar dat is nu wel bekend gemaakt door het college. Zie lijst locaties met eventuele opmerkingen, klik hier (PDF).

Mochten deze 6 (nu 8) locaties, na aanvraag van de omgevingsvergunning, ingevuld kunnen worden dan zou dat rond de 1000 bedden op kunnen leveren en de vraag naar bedden lag in 2020 op zo'n 1200 stuks.

Vervolgens zullen de marktpartijen voor de realisering nu hun werk moeten gaan doen, de gemeente zal daarbij faciliteren. Zes locaties zijn 'binnen stedelijk gebied' en daar gaat de gemeente over, voor het 'buiten stedelijk gebied' is er toestemming nodig van de provincie. 

Foto BON: eerder project huisvesting arbeidsmigranten 'De Trampoline' aan de Schippersvaartweg.