Datum: 25-10-2021 - 05:38
09
okt
'21
CDA stelt vragen aan college: Groenonderhoud rotondes laat te wensen over in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door CDA, GroenLinks en Lijst Salman

Fracties CDA, GroenLinks en Lijst Salman stellen vragen aan college over: Misstanden leerlingenvervoer.

Vragen fractie CDA, GroenLinks, Lijst Salman: Tijdens de commissievergadering van de commissie Welzijn op woensdag 6 oktober 2021 is er ingesproken over het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd een scala aan voorbeelden gegeven van misstanden binnen het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd onder andere gesteld dat leerlingen te laat worden opgehaald en soms zelfs worden vergeten...

Door de inspreker werd expliciet aangegeven dat het hier geen incidenten betreft, maar dat de problematiek structureel van aard is. 

De fracties van CDA, GroenLinks en Lijst Salman Noordwijk hebben de volgende vragen:

Vraag 1.
Is het college bekend met deze problematiek? En zo ja, welke maatregelen / acties heeft het college afgelopen jaar ondernomen?

Vraag 2.
Wij begrepen dat er een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet gaat worden. Is dit juist? Zo ja, wanneer zal dit onderzoek plaatsvinden? En in welke gemeenten wordt dit onderzoek uitgezet? En betreft dit alle gemeente in de Bollenstreek waar deze vervoerder actief is voor wat betreft leerlingenvervoer?

Vraag 3.
Naast het klanttevredenheidsonderzoek, is ook een onderzoek naar de beleving onder chauffeurs en de scholen belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Valt dit binnen de scope van het klanttevredenheidsonderzoek? Zo nee, is het college bereid om ook dit te betrekken in het onderzoek of een separaat onderzoek hiernaar te starten?

Vraag 4.
Welke prestatieafspraken zijn er met deze vervoerder gemaakt en hoe worden deze afspraken geëvalueerd en in welke frequentie?

Vraag 5.
Welke mogelijkheden heeft het college om sancties op te leggen bij niet goed presteren van de vervoerder c.q. het niet voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken?

Vraag 6.
Welke mogelijkheden heeft of ziet het college om bij een nieuwe aanbestedingsronde sancties op te nemen bij het niet voldoen aan de prestatieafspraak

Met vriendelijke groet,
Namens het CDA > Sebastiaan Duivenvoorde
Namens GroenLinks > Charlotte Meiland
Namens Lijst Salman > Kim Smeltink