Datum: 25-10-2021 - 06:55
04
okt
'21
NZLokaal stelt vragen aan college over: Achterstallig groenonderhoud Nachtegaalstraat/Wildlaan.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan college over: Inzake stijging WOZ-waarde.

NZLokaal stelt vragen aan het college van B&W: Door de zeer overspannen woningmarkt zijn de WOZ waarde volgens RTL Nieuws (klik hier voor de info) in onze gemeente Noordwijk dit jaar met een 7,5% gestegen. Gezien de belastingen die hieraan gekoppeld zijn vragen wij ons af hoe het in onze gemeente vertaald gaat worden. De fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk...

Vraag 1.
Kan het college op voorhand aangeven welke gevolgen de stijging van de WOZ-waarde voor woningen heeft voor de lasten van onze inwoners, zowel woningeigenaren als huurders?

Vraag 2.
Kan het college op voorhand aangeven welke gevolgen de stijging van de WOZ-waarde, voor zowel woningen als niet-woningen, heeft voor de inkomsten van de gemeente?

Vraag 3.
Kan het college aangeven hoe hij deze afwegingen maakt en hoe de raad hierbij wordt betrokken?

Namens de fractie NZLokaal,
Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid