Datum: 25-10-2021 - 06:18
29
sep
'21
Bestuur BIZ-vereniging wil bedrijveninvesteringszone op bedrijvenpark Gravendam graag voortzetten in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bestuur BIZ-vereniging wil bedrijveninvesteringszone op bedrijvenpark Gravendam graag voortzetten.

In juni 2016 stemde de toenmalige gemeente Noordwijkerhout in, met het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op Gravendam. De ondernemers op dit bedrijvenpark hadden met overgrote meerderheid hiermee ingestemd en daarmee kon er vervolgens gestart worden met het realiseren van een actieve camerabeveiliging op dit bedrijventerreinen...

en deze is eind 2016 met succes in gebruik genomen. Het bestuur van de BIZ-vereniging Gravendam heeft onlangs de wens uitgesproken om de bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het bedrijventerrein Gravendam te verlengen. De huidige BIZ-Gravendam loopt eind 2021 af, waardoor er een nieuw besluit van de gemeenteraad nodig is voor de periode 2022-2026.

Het college gaat aan de gemeenteraad binnenkort voorstellen om in te stemmen met de nieuwe BIZ-periode, wel onder voorwaarde dat uit de te houden draagvlakmeting blijkt dat er conform de Wet op de bedrijveninvesteringszone voldoende steun is bij de gebruikers/ondernemers.

Foto's BON.