Datum: 25-10-2021 - 05:06
29
sep
'21
Stemming over 4 raadsvoorstellen, 5 moties en 1 amendement in een 'fysieke' gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stemming over 4 raadsvoorstellen, 5 moties en 1 amendement in een 'fysieke' gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 28 september vond er, na anderhalf jaar coronatijd met digitale versies, eindelijk weer een fysieke gemeenteraadsvergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen en de uitslagen van de stemming.

7.a Raadsvoorstel Retail- en Horecavisie 2021-2023 > zie nieuwsitem op BON.
Stemmen voor: 20
Stemmen tegen: 3
Raadsleden niet aanwezig: 4
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Noordwijk aan Zee, Prins Hendrikweg 17 e.o.
Stemmen voor: 0
Stemmen tegen: 23
Raadsleden niet aanwezig: 4
Raadsvoorstel: afgewezen

7.c Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding.
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 4
Raadsleden niet aanwezig: 4
Raadsvoorstel: aangenomen

7.d.2 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025 (onder voorbehoud van agendapunt 2).
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 0
Raadsleden niet aanwezig: 4
Raadsvoorstel: afgewezen

(Actuele) moties en amendementen ingediend tijdens gemeenteraadsvergadering 28 september 2021 en de uitslagen van de stemming.

7.b.1
Motie lid Koppel (GroenLinks) e.a. over raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Prins Hendrikweg 17 e.o. 
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

7.d.1
GEWIJZIGD Amendement leden Meiland (NZLokaal) en Warmerdam (DOEN!) over Het skate plein in De Zilk.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 14
Amendement: verworpen

7.d.3
Motie lid Smeltink (Lijst Salman Noordwijk) e.a. over Aanpassingen van de speeltuinen.
Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

8.a
Actuele motie lid Gutlich (D66) e.a. inzake Bronsgeest II van Onschatbare waarde.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 11
Motie: aangenomen

8.b
Actuele motie lid Maan (GroenLinks) inzake Fossielvrij ambtenarenpensioen.
Motie ingetrokken.

8.c
Actuele motie leden Koppel (GroenLinks) en Visser-Danser (PUUR) over Ondermijning.
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 12
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.