Datum: 24-10-2021 - 21:37
25
sep
'21
Fractie PvdA stelt vragen aan college over: Overheveling sociale huur naar middenhuur.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fractie PvdA stelt vragen aan college over: Overheveling sociale huur naar middenhuur.

Fractie PvdA: Het ene gat dichten met het andere. Wij hebben begrepen dat Sint Antonius van Padua jaarlijks woningen in haar portefeuille overhevelt van de sociale huur naar de middenhuur. Voor zowel sociale als middenhuur is er sprake van een tekort op de woningmarkt. Toevoegen van middenhuur woningen aan het totale aanbod is dus wenselijk, maar als dit ten koste gaat van de toch al te krappe voorraad...

sociale huurwoningen, lijkt dit op het ene gat dichten met het andere. Helft toegevoegde woningen sociale huurwoningen verdwijnt uit het segment Antonius van Padua heeft 374 woningen aangewezen die zij van de sociale huur willen overhevelen naar de middenhuur. Zodra een dergelijke woning vrijkomt, komt deze op de markt als middenhuur.

Daarnaast wordt 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen vergeven aan middeninkomens. Daarmee vloeien jaarlijks ongeveer 20 woningen uit het sociale segment. Padua gaat uit van een toevoeging van 40 woningen per jaar. De helft van de toegevoegde woningen aan het sociale huursegment verdwijnt dus ook weer uit het sociale huursegment (Prestatieafspraken 2020).

Voorheen werd ook een deel van de voorraad verkocht. Woningen die hiervoor op de nominatie stonden, worden nu gelukkig verhuurd aan spoedzoekers.

Woonvisie
De woonvisie stelt dat het gewenst is 1140 sociale huurwoningen toe te voegen in onze gemeente tot 2030. De ambitie van het college is lager, namelijk te komen tot 23% sociale huurwoningen (1% toename). Dat betekent dat netto 775 woningen moeten worden toegevoegd.

Als we dan weten dat er van het bezit van Antonius van Padua 374 woningen zullen verdwijnen uit de sociale sector en daarbovenop nog eens ongeveer 10 per jaar worden omgezet naar middenhuur, dan moeten er beduidend meer sociale woningen worden toegevoegd dan de krap 800 geprogrammeerde en geprognosticeerde woningen die nu in de planning staan (rapportage werkgroep potentiële woningbouwlocaties, 2021).

Vragen PvdA:

Vraag 1.
Het college wil komen tot 23% sociale huurwoningen. Hoe luidt dan de uitbreidingsopdracht vanaf nu tot 2030 en op welke wijze en door wie gaat die opdracht worden gerealiseerd? (Met welk aantal afvloeiende woningen uit de sociale huur houdt u rekening? Wat wordt uw inzet voor de prestatieafspraken voor 2021 voor STEK en Antonius van Padua?)

Vraag 2.
Hoeveel woningen, van de woningen die worden overgeheveld van de sociale naar middenhuur, worden toegewezen aan lokale doorstromers uit de gemeente Noordwijk, die een sociale huurwoning achterlaten?

Vraag 3.
Op de lijst met woningen die zijn geselecteerd voor overheveling van de sociale huur naar de middenhuur, staan betrekkelijk veel woningen in Mossenest 2. Daarmee wordt de wijk uiteindelijk een stuk minder divers, omdat er op termijn nauwelijks nog sociale huurwoningen overblijven in de wijk. Vindt u dat wenselijk?

Vraag 4.
Woningen die op de nominatie stonden voor verkoop door Antonius van Padua, worden nu verhuurd aan spoedzoekers. Vallen deze woningen nog wel binnen het sociale segment?

Rommie van Dokkum
PvdA