Datum: 24-10-2021 - 21:51
24
sep
'21
Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over: Straffen of belonen met de afvalstoffenheffing.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over: Straffen of belonen met de afvalstoffenheffing.

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 18 september jl. wordt melding gemaakt van een beloningssysteem voor toegewijde inwoners in Katwijk. Het financieel voordeel wat hiermee op de jaarlijkse afvalstoffenheffing kan worden behaald loopt op tot 75 euro per jaar per huishouden. Teylingen startte reeds eerder met een beloningssysteem. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het (financieel) belonen van goed gedrag werkt...

De uitdaging van Noordwijk om het aandeel restafval terug te brengen is fors en kan, blijkens de andere ervaringen en professionele inzichten, ook anders dan de nu gekozen beleidsmatige route. Zie het raadsvoorstel 24 november 2020.

De gemeente Noordwijk staat voor een miljoenen investering ter actualisatie van het gedeelde restafvaldepot. Die investering wordt mede gedaan om de stroom restafval te verwerken en de kosten raken indirect alle inwoners.

De alleen maar stijgende kosten voor de afvalverwerking zijn zo te vertalen als een straf voor de jarenlange wél bewuste afvalscheiders. Een stijging waartegen zij niets kunnen inbrengen. Een beloning zou bewezen motiverend werken voor de nog niet bewuste actieve afvalscheider en gepast(terecht) zijn voor inwoners die het al wel doen.

Reeds in de RTG van 3 november 2020 over de nieuwe afvalstoffen nota heeft PUUR ingebracht dat een passend beloningssysteem voor zeer bewuste bestaande- en potentiele nieuwe bewuste afvalscheiders een goed en passend plan is.

Blijkens de recente ervaringen en onderzoeken in Teylingen en Katwijk niet vreemd ingebracht. Het college was er nog niet aan toe en zou haar licht opsteken over de ervaringen. Nu er volgens het artikel in LD al meer dan 1 schaap over de dam is (en niet zo’n kleintje ook) wil PUUR graag nog eens van het college weten;

Vragen:

Vraag 1.
Wat zijn uw bevindingen na overleg met de portefeuillehouder in Teylingen?

Vraag 2.
Hoe staat u tegenover het voornemen van Katwijk en hun onderbouwing?

Vraag 3.
Wat zijn de opties in het huidige Noordwijks systeem om de verhouding tussen belonen en straffen in hoogte van de afvalstoffenheffing in balans te brengen?

Vraag 4.
Hoe ziet u kans om (versneld) een werkend beloningssysteem in Noordwijk te integreren binnen de bestaande beleidsplannen? Indien niet, waarom?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Toon van Tol
Fractie Puur