Datum: 27-10-2021 - 14:12
17
sep
'21
College beantwoordt vragen CDA inzake geluidsoverlast Maandagsewetering, verdwenen speeltoestel en onkruid.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA inzake geluidsoverlast Maandagsewetering, verdwenen speeltoestel en onkruid.

Op donderdagavond 16 september vond de online-vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Noordwijk plaats. In de rondvraag had de fractie van het CDA een viertal vragen naar aanleiding van de klachten van bewoners aan de Sperwerkroft en deze vragen werden beantwoordt door wethouder Alkemade. Rondvragen CDA: Aan de Sperwerkroft ...

in Noordwijkerhout ervaren bewoners overlast van de naastgelegen Maandagsewetering. In de tuinen hebben mensen last van voortdurend zwaar vrachtverkeer en tevens is het asfalt aan vervanging toe. Ook is het groenonderhoud hier verwaarloosd met veel onkruid en is er een speellocatie zonder de inwoners te informeren weggehaald. De inwoners ervaren een verminderde leefbaarheid.

Vraag 1.
Kunnen er maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld het vrachtverkeer om te leiden?

Antwoord college:
De Maandagsewetering is aangewezen en ingericht als ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, het vrachtverkeer dient dus over deze weg te rijden. Als je het vrachtverkeer gaat omleiden krijgen andere straten zoals bv de Kerkstraat, die daar niet voor ingericht zijn, meer verkeer te verwerken en dat is niet wenselijk.

Vraag 2.
Staat vervanging van asfalt op de Maandagsewetering op de planning? Wanneer?

Antwoord college:
De staat van het asfalt van de Maandagsewetering is beoordeeld als redelijk tot goed. De planning is dat in 2023 op een aantal plaatsen reparaties uitgevoerd gaan worden en dus niet volledig.

Vraag 3.
Komen er nieuwe speeltoestellen en zo ja wanneer? Kan dit op korte termijn? Het is echt een gemis!

Antwoord college:
Het speeltoestel is uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. Binnen 1 a 2 minuten lopen bevinden zich op het schoolplein van de Victorschool, een aantal speeltoestellen waar als alternatief op gespeeld kan worden. Eind van dit jaar of begin volgend jaar zal via een participatietraject met de bewoners de speellocatie bij de Sperwerkroft worden aangepakt.

Vraag 4.
Kan er gekeken worden naar het groenonderhoud rondom de Sperwerkroft?

Antwoord college:
Daar zal extra naar gekeken gaan worden, maar rond deze tijd is het altijd heel druk met fixi-meldingen voor de overlast van het vele onkruid.