Datum: 27-10-2021 - 15:35
16
sep
'21
St. Jeanne d’Arc start scholenproject om kinderen te enthousiasmeren voor het maken van muziek. (foto's)
Geschreven door BON / Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc

St. Jeanne d’Arc start scholenproject om kinderen te enthousiasmeren voor het maken van muziek. (foto's)

Donderdag 16 September is Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc gestart met een nieuw scholenproject op Basisschool de Regenboog. (lees meer...voor meer info) Het is een samenwerking tussen St. Jeanne d’Arc en de Regenboog om muziek maken in de klas te promoten. BON was voor foto's op deze dag aanwezig bij de middenbouw 5/6. De kinderen van juf Anne kregen uitleg van HaFaBra-docent Paulien Verkerk...

en van drie leden Bob de Haas, Henk van Schooten en Sandra de Winter van De Sjaan, over o.a. hoe je een klarinet en een trompet bespeelt. Aan het enthousiasme van de leerlingen op deze middag lag het niet, laten we hopen dat een aantal kinderen er een leuke muzikale hobby (of nog meer) aan krijgen.

Informatie scholenproject

Introductie
Voor kinderen is het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden van essentieel belang om in de maatschappij van later goed te functioneren. Creatief denken is één van deze vaardigheden en muziek maken heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van deze vaardigheid.

Muziekvereniging St. Jeanne d‘Arc uit Noordwijkerhout is al jaren bezig met het enthousiasmeren van kinderen om muziek te maken. Onze visie is dat muziek maken bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind op creatief maar ook op sociaal vlak bij een bruisende muziekvereniging.

Muzieklessen zijn op de Noordwijkerhoutse basisscholen helaas nog niet van zelfsprekend. Er liggen dus kansen om samenwerkingen rond muziekonderwijs lokaal op te zetten.

Doel
Enthousiasmeren van de Noordwijkerhouts basisschoolkinderen voor blaasmuziek en samen muziek maken op lokaal niveau. Door het toevoegen van muziekonderwijs in het curriculum kunnen kinderen zich verder ontwikkelen en kennismaken van met muziekinstrumenten die worden gebruikt bij muziekverenigingen.

Het opzetten van muziekonderwijs op de basisscholen draagt bij aan een maatschappelijk doel namelijk kinderen en hun ouders kennislaten maken met een lokale muziekvereniging. Voor dit project zullen de 3 Noordwijkerhouts scholen worden benaderd. Dit zijn de Regenboog school, St. Victorschool en de Prinsenhof.

Waarom is het vernieuwend?
Landelijk is te zien dat kinderen steeds minder muziek gaan maken. Ook in het verenigingsleven lijdt dit tot problemen bij de aanwas van jeugd. Op dit moment is er geen samenwerkingsverband tussen de Noordwijkerhoutse basisscholen en de lokale cultuur verenigingen. Dit plan draagt bij aan het ontwikkelen van een samenwerking tussen de scholen en de cultuurverenigingen.

Het hoogste doel is kinderen weer enthousiast maken voor het maken van muziek en ze kennisgeven van het lokale aanbod van muziek maken. Op deze manier samenwerken is vernieuwend voor Noordwijkerhout. Het project heeft zijn effect al bewezen in omliggende gemeente.

Aanpak van onze docenten
Stimuleren van creatief denken vraagt van onze docenten dat ze naast docent ook pedegoog, regisseur/ontwerper, model, coach, medespeler en instructeur zijn. Onze docenten zijn begeleiders van de leerlingen. Ze stimuleren, sturen, helpen en ondersteunen leerlingen bij het zelf ter hand nemen van hun eigen leerproces. 

Een leeromgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken, zou het sterkst bijdragen aan de ontwikkeling van creatief denken.

3 fases
Het project bestaat uit verschillende fasen, zie website St. Jeanne d'Arc. Deze fasen hebben verschillende doelen als uitgangspunt.

Foto's BON Leerlingen groep 5/6 Regenboogschool.