Datum: 27-10-2021 - 15:33
16
sep
'21
Wethouder beantwoordt vragen GroenLinks over klachten aanrijtijden Regiotaxi Holland Rijnland.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Wethouder beantwoordt vragen GroenLinks over klachten aanrijtijden Regiotaxi Holland Rijnland.

In de commissievergadering van Welzijn van woensdagavond 15 september stelde mevrouw Meiland van de fractie van GroenLinks, een aantal vragen aan wethouder Dennis Salman over klachten betreffende de aanrijtijden van de Regiotaxi Holland Rijnland. Volgens mevrouw Meiland zijn er afspraken gemaakt met de Regiotaxi over aanrij- en wachttijden. De fractie van GroenLinks krijgt verscheidende signalen...

dat de aanrijtijden van de regiotaxi niet volgens de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. De vervoerder mag volgens het aanbestedingsdocument 15 minuten vroeger tot 15 minuten later komen dan de aangevraagde tijd, om nog in aanmerking te komen voor een op tijd uitgevoerde rit. 

De fractie van GroenLinks krijgt signalen dat wachttijden van meer dan 1 tot anderhalf uur en soms zelfs langer zijn geen uitzondering is. GroenLinks heeft hier de volgende vragen over en deze zijn beantwoordt door wethouder Dennis Salman.

Vraag 1.
Is het college bekend met deze problematiek?

Antwoord:
Holland Rijnland heeft maandelijks contact met de vervoerder DVG van de Regiotaxi en daar staat ook maandelijks het punt kwaliteit op de agenda waaronder het klachtenpatroon. Holland Rijnland heeft onlangs bij de gemeenten aangegeven dat er de laatste tijd meer klachten zijn en geven daarvoor twee argumenten aan.

Als eerste vond er begin september een toename van het aantal klachten plaats, dit had (in)direct te maken met de drukte op het wegennet als gevolg van de Grand-prix in Zandvoort. En bij het tweede punt waren de klachten te herleiden dat na de zomervakantie heel veel activiteiten zijn opgestart, er wordt daardoor vaker gebruikt gemaakt van de Regiotaxi

Vraag 2.
Onderschrijft het college de opvatting dat het binnen de marges, op tijd rijden, een van de belangrijkste voorwaarden is om tot een kwalitatief goed doelgroepenvervoer te komen?

Antwoord:
Absoluut! Een volmondig ja daarop.

Vraag 3.
Welke maatregelen treft het college richting Regiotaxi om aan de klachtenstroom een einde te maken?

Antwoord:
Dit wordt meegenomen in het maandelijks overleg met de vervoerder en die neemt de klachten zeer serieus; aldus de wethouder. Belangrijk is ook dat als mensen klachten hebben dit ook te melden, dan wordt het inzichtelijk dat het niet lekker loopt in het proces. Aan de vervoerder zal worden gevraagd om adequate maatregelen te treffen om zo min mogelijk klachten te krijgen over de aanrij- en wachttijden.

Vraag 4.
Zijn er naast de opgestelde prestatieafspraken ook nog eventuele sanctiemogelijkheden naar de vervoerder toe, als de klachten niet verminderen?

Antwoord:
Er zijn sanctiemogelijkheden, maar de ervaring leert dat de vervoerder DVG de klachten zeer serieus neemt en oplost. Maar de oproep is, blijf de eventuele klachten melden.