Datum: 27-10-2021 - 16:07
16
sep
'21
WW-uitkeringen april Holland Rijnland (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Spanning op arbeidsmarkt Holland Rijnland nadert topniveau voor corona: 6045 WW-uitkeringen en 8350 vacatures. (cijfers per gemeente)

In Holland Rijnland daalde het aantal WW-uitkeringen de voorbije maand opnieuw flink. In vergelijking met vorig jaar bedroeg de afname 22,9%. Versoepelingen van coronamaatregelen en de economische groei die hier uit voortvloeide leidden tot een herstel van de vacaturemarkt. In vergelijking met vorig jaar stonden er in het 2e kwartaal....

van 2021 regionaal bijna anderhalf keer zoveel vacatures open. Mede door de vacaturestijging was de regionale arbeidsmarkt medio 2021 weer krap. De arbeidsmarktspanning nadert zelfs het niveau van 2019. Werkgevers hebben daardoor vaak moeite hun vacatures te vervullen. Voor werkzoekenden biedt de situatie juist kansen: zij ervaren minder concurrentie.

UWV verstrekte eind augustus 2021 in totaal 6.045 WW-uitkeringen aan werkzoekenden in Holland Rijnland. Dat zijn er 322 minder dan in juli, een daling van 5,1%. Ten opzichte van augustus 2020 was sprake van een afname met 1.791, oftewel 22,9%. Landelijk bedragen de dalingspercentages op maandbasis 5,2% en op jaarbasis 27,1%.

Het WW-percentage, oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde de voorbije maand in Holland Rijnland tot 2%. Dit percentage blijft daarmee ruim onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van 2,3%.

Meer openstaande vacatures dan in 2020 én 2019
De vacaturemarkt herstelt zich in 2021 nadrukkelijk. Versoepelingen van coronamaatregelen leiden tot economische groei, waardoor werkgevers vaker op zoek gaan naar personeel. Het aantal openstaande vacatures in Holland Rijnland kwam hierdoor in het 2e kwartaal van dit jaar uit op 8.350. Dat aantal ligt 49% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs 18% hoger dan medio 2019.

Landelijk was de stijging ten opzichte van het 2e kwartaal van 2020 met 67% groter, maar viel de vacaturegroei ten opzichte van het 2e kwartaal van 2019 net wat kleiner uit: 14%. Dit lijkt te signaleren dat de vacaturemarkt in Holland Rijnland minder te lijden heeft gehad onder de coronacrisis dan in andere delen van Nederland.

60 krappe tot zeer krappe beroepsgroepen
Wanneer we inzoomen op beroepsgroepen, zien we dat in Holland Rijnland in het 2e kwartaal voor 60 van de 112 beroepsgroepen een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt gold. Voor deze beroepsgroepen hadden regionale werkgevers medio 2021 zo’n 6.900 vacatures openstaan, goed voor 70% van het totale vacatureaanbod.

Het gaat dan met name om vacatures voor transportplanners & logistiek medewerkers, laders, lossers & vakkenvullers (waaronder magazijn- & expeditiemedewerkers), machinemonteurs, elektriciens & elektronicamonteurs, hulpkrachten bouw & industrie en vrachtwagenchauffeurs.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.