Datum: 28-09-2021 - 14:56
15
sep
'21
College wil 1,7 miljoen euro investeren in het behouden en versterken van de retail en horeca.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil 1,7 miljoen euro investeren in het behouden en versterken van de retail en horeca.

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gedaan waarin men aan de gemeenteraad vraagt om een bedrag van € 1.711.300 ,- voor de komend drie jaren beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma van de Retail- en Horecavisie 2021-2023. Voor de gemeente Noordwijk vormen retail (winkels) en horeca twee belangrijke pijlers in de lokale economie. In de gemeente Noordwijk zijn innovatie...

, het tegengaan van leegstand en verschraling van het voorzieningenaanbod belangrijke uitdagingen. De gemeente Noordwijk wil de bestaande winkelcentra versterken en behouden. Zodat inwoners dagelijkse boodschappen bij voorkeur dichtbij huis kunnen blijven doen en optimaal wordt ingezet op de samenhang met recreatie en toerisme.

De winkelcentra in vier kernen van de gemeente Noordwijk verschillen in omvang, identiteit, positie en perspectief naar de toekomst toe, wat samenkomt in één gemeentelijke Retail- en Horecavisie. Klik hier voor het raadsvoorstel.

Aan de nieuwe visie hebben plaatselijke horeca- en retailondernemers een grote inbreng gehad en is er aandacht voor de vier kernen (Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout, De Zilk) van de gemeente Noordwijk.

In de commissievergadering Bestuur Middelen en Economie van dinsdagavond 14 september waren de meeste partijen, ondanks het flinke investeringsbedrag van 1,7 miljoen, vol lof over raadsvoorstel en zagen zeker na de coronacrisis de noodzaak er toch wel van in.

Het geld zal, na goedkeuring in de gemeenteraadsvergadering van 28 september, de komende drie jaar gestoken gaan worden in talloze projecten en onderzoeken.

Een nieuw aan te stellen projectleider/citymanager zal de kar moeten gaan trekken om te zorgen, dat het geld op de juiste plekken terecht komt en de plannen en voorstellen tot uitvoering worden gebracht.

In het uitgebreide uitvoeringsprogramma (15 pagina's) kunt u alle plannen en voorstellen bekijken en welk budget er voor gereserveerd is. Klik hier voor het uitvoeringsprogramma.