Datum: 28-09-2021 - 15:41
15
sep
'21
Padua reikt eerste sleutel uit van opnieuw 13 sociale huurwoningen op Landgoed in den Houte. (foto's)
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Padua reikt eerste sleutel uit van opnieuw 13 sociale huurwoningen op Landgoed in den Houte. (foto's)

Op woensdag 15 en donderdag 16 september worden door Woningstichting Sint Antonius van Padua, opnieuw 13 sociale huurwoningen opgeleverd aan de nieuwe huurders op de Sint Aloysiuslaan en het Sint Paulusplantsoen op Landgoed in den Houte. Op 10 februari van dit jaar zijn er al eerder 30 sociale huurwoningen van Padua opgeleverd op het voormalige Bavo-terrein. Woensdagmorgen werd...

de eerste sleutel, van in de totaal 13 sleutels, uitgereikt aan Willy Gijsman die samen met haar zoon de woning betrekt. De blije nieuwe bewoonster mocht de sleutel en een prachtige bos bloemen (zie foto), in ontvangst nemen van Suzanne van Eeden Woonconsulent van Woningstichting Padua. 

Energiezuinig
De woningen zijn bijna energieneutraal (BenG) en hebben geen gasaansluiting maar zijn aangesloten op een bodemwarmtepomp. Deze zorgt voor de verwarming van de woning en voor het warme tapwater. Ook heeft iedere woning vier zonnepanelen op het dakvlak.

Lang traject van plan tot oplevering
Al 25 jaar geleden werd gesproken over de ontwikkeling van het Bavoterrein. Sint Antonius van Padua maakte destijds deel uit van de ingesteld stuurgroep. Pas zo’n 20 jaar later, eind 2015, wordt de anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente.

Duidelijk wordt dat op het terrein 664 woningen komen. In december 2017 wordt Padua benaderd door Novaform/Trebbe. Zij geven aan de woningen binnen 5 jaar te willen ontwikkelen en niet in de eerder beoogde 20 jaar.

In september 2018 wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd en kort daarna ontvangt Padua de eerste formele aanbieding. Omdat de aangeboden woningen niet gasloos zijn en ook op andere punten niet voldoen aan het Programma van Eisen van Padua, gaat de ontwikkelaar terug naar de tekentafel. Uiteindelijk worden op 20 februari 2020 de contractstukken ondertekend.

In het najaar van 2020 wordt gestart met de bouw van fase 1 en werden de eerste 30 Padua-woningen opgeleverd in het 1e kwartaal van 2021. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel plezier in hun nieuwe huis. De ruim opgezette wijk met brede straten en plantsoenen zal hier zeker aan bijdragen.

Foto's BON. Links Willy Gijsman en rechts Suzanne van Eeden van Padua.