Datum: 19-09-2021 - 15:37
15
sep
'21
College beantwoordt vragen CDA inzake 4 meldingen van overlast bij Robijnstaete, tunnel N206 en Leidsevaart (2x).
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA inzake 4 meldingen van overlast bij Robijnstaete, tunnel N206 en Leidsevaart (2x).

Na het politieke zomerreces vond op dinsdagavond 14 september de eerste vergadering, nog steeds online, van de Commissie Bestuur Middelen en Economie plaats. In de rondvraag haalde de fractie van het CDA vier meldingen van overlast aan in Noordwijkerhout, waar men graag van het college een antwoord wilde hebben op de vragen daarover....

Portefeuillehouder veiligheid burgemeester Wendy Verkleij was niet aanwezig op deze vergadering, maar wethouder Roberto ter Hark gaf namens de burgemeester antwoord op de vragen van het CDA.

Overlast bij Robijnstaete en voetgangerstunnel N206 in  Noordwijkerhout
Bewoners van dit seniorencomplex ervaren veel overlast van hangjongeren. Zo klimmen jongeren soms over de hekken en gaan vervolgens chillen in de binnentuin. Ook onder de voetgangerstunnel onder de N206 zitten regelmatig jongeren die daar o.a. Met vuurwerk maar soms ook met stenen gooien.

Tevens is er veel geluidsoverlast en vervuiling (o.a. met ontlasting). De jongeren zijn moeilijk aanspreekbaar en zijn beledigend/bedreigend naar de senioren wanneer ze aangesproken worden. De politie is uiteraard op de hoogte. De senioren van dit complex volgen zicht onveilig en ervaren minder woongenot.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de situatie?

Antwoord college:
De gemeente is via de politie op de hoogte van de overlast en zijn er onlangs in samenspraak door eigenaar Woningstichting Padua ter plaatse maatregelen genomen en is de situatie bij Robijnstaete weer genormaliseerd; aldus de wethouder.

Vraag 2.
Kunnen er maatregelen genomen worden bij het tunneltje (verlichting, muziek, enz.) zodat hangjongeren zich hier minder ‘’thuis’’ voelen?

Antwoord college:
Wat de overlast betreft bij de voetgangerstunnel onder N206 (van de Parallelweg naar Koninginneweg) gaf wethouder ter Hark aan, dat er in de laatste 1,5 jaar drie meldingen van overlast zijn binnengekomen. De burgemeester gaat in samenspraak met de politie kijken of er toch nog maatregelen nodig zijn naar aanleiding van deze drie incidenten.

Paal in de weg Leidsevaart en overlast van arbeidsmigranten.
Op de Leidsevaart in Noordwijkerhout, ter hoogte van het bedrijf Sporto, staat een paal in de weg. Wagens van Sporto mogen wel via deze weg de Leidsevaart op. Ook wonen er in dit gebiedje veel arbeidsmigranten.

Vraag 1.
De wagens van het bedrijf Sporto blokkeren soms een deel van de Leidsevaart. Achter dit bedrijf is ook voldoende ruimte beschikbaar voor wagens (te bereiken via het industrieterrein). Is het mogelijk om met Sporto afspraken te maken over het parkeren en aanrijden van het bedrijf via het industrieterrein?

Antwoord:
De wethouder gaf aan dat de gemeente contact gaat opnemen met het betreffende bedrijf en men zal met de verkeersdeskundige van de gemeente de situatie ter plaatse gaan bekijken.

Vraag 2.
Op de Leidsevaart en 's-Gravendamseweg wonen veel arbeidsmigranten. Dit zorgt soms voor overlast. In hoeverre is het college hiervan op de hoogte? Zijn er afspraken over het verblijf van arbeidsmigranten hier?

Antwoord college:
Wethouder ter Hark gaf aan dat hij op dit moment niet precies kon vertellen of er specifiek afspraken zijn gemaakt over het verblijf ter plaatse. Maar men gaat er wel naar kijken wat de afspraken zijn en of er al eerder overlast meldingen zijn gedaan en indien nodig zal er actie door de gemeente worden ondernomen.

Ter aanvulling door BON:
Bij de ingekomen stukken aan de gemeenteraad staat een ingezonden brief (14-9-2021) van een inwoner over het onderwerp van de laatste vraag.