Datum: 19-09-2021 - 16:55
13
sep
'21
Nieuwsbrief 2021 KBO afd. De Zilk.
Geschreven door KBO afd. De Zilk

1 oktober algemene ledenvergadering KBO-De Zilk. 

Er is een uitnodiging de deur uit gegaan voor de algemene ledenvergadering van de KBO afdeling De Zilk. Deze zal gehouden worden op 1 oktober in De Duinpan te De Zilk en start is om 14.00 uur. Tijdens de pauze om 15.00 uur is er presentatie door een aanwezige notaris over (levens)testament. Lees meer voor de agenda van de KBO afd. De Zilk jaarvergadering...

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 22 mei 2019
4. Jaarverslag 2019-2021
5. Financieel jaarverslag
5.1. Verslag kascontrole commissie
6. Vaststelling contributie
7. Samenstelling Bestuur. Het bestuur heeft met Betty Plessing en Peter Heemskerk al enige tijd de nodige versterking gekregen. Hun lidmaatschap moet nog worden goedgekeurd door de algemene ledenraad
8. Nieuwe ontwikkelingen
9. Rondvraag en sluiting

De stukken van agendapunt 3, 4, 5 liggen ter inzage op diverse tafels.

Pauze

15.00 uur Presentatie Hurtak & Roodhorst notarissen over (levens)testament

Bestuur KBO De Zilk