Datum: 28-09-2021 - 15:37
03
sep
'21
Vijf jubilarissen bij Vogelvereniging De Kolibri in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vijf jubilarissen bij Vogelvereniging De Kolibri. (foto's)

Donderdagavond 2 september vond in het Victorhuis de jaarvergadering plaats voor de leden van Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout. Na de gebruikelijke agendapunten werd na de pauze van de vergadering door voorzitter Ben Zwetsloot maar liefst vijf jubilerende leden aangekondigd. De heer Lex Kaptein, afgevaardigde van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV), was uitgenodigd...

om de jubilarissen in het zonnetje te zetten en de jubileumspeld uit te reiken voor het jubilerende lidmaatschap van de Kolibri en de NBvV. Uit handen van de voorzitter kreeg men ook nog een mooie bos bloemen. Er was één verenigingslid die maar liefst 50 jaar de Kolibri trouw is en dat is Gerrit Wesseling, hij kreeg naast de speld en bloemen ook nog een oorkonde.

* De heer Gerrit Wesseling (Noordwijkerhout) 50-jarig lidmaatschap.
* De heer Nic vd Berg (Noordwijkerhout) 40-jarig lidmaatschap.
* De heer Loek Fielemon (Voorhout) 40-jarig lidmaatschap. (helaas niet aanwezig op de jaarvergadering)
* De heer André Weijers (Noordwijkerhout) 40-jarig lidmaatschap.
* De heer Ruud van Gulik (Noordwijk) 25-jarig lidmaatschap.

Op zaterdag 28 augustus jl. kon De Kolibri na een lange coronastop eindelijk weer een vogelmarkt organiseren in het Victorhuis aan de Maandagsewetering/Sporkenhout. Hopelijk kan de volgende vogelmarkt op 25 september ook gewoon weer doorgaan, u bent dan natuurlijk van harte welkom. Meer informatie over Vogelvereniging De Kolibri kunt u vinden op de website www.dekolibri.com.

Foto's BON.