Datum: 28-09-2021 - 16:06
02
sep
'21
CDA stelt vragen aan college: Groenonderhoud rotondes laat te wensen over in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door College / CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

College beantwoordt vragen CDA: Groenonderhoud rotondes laat te wensen over.

Fractie CDA: Het groenonderhoud in de gemeente Noordwijk is niet altijd even goed. Het CDA is dan ook te spreken over de inzet om het groenonderhoud te verbeteren. Rotondes zijn vaak het visitekaartje (de entree) van de gemeente en juist daar laat het groenonderhoud nogal eens te wensen over. Voorbeelden van slecht groenonderhoud zie je bijvoorbeeld bij de Kerstraat en bij de Ruigenhoek beide in Noordwijkerhout...

Vragen fractie CDA en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Het groen bij de rotonde bij Esso in Noordwijkerhout is keurig onderhouden. De rotonde bij de kruising met de Kerstraat (zie foto), zo’n 300 meter verderop, is zwaar verwaarloosd. Kan het college aangeven waarom hier zo’n verschil in zit?

Antwoord:
Binnen de gemeente Noordwijk liggen 26 rotondes. Hiervan zijn 21 in eigendom van de gemeente en 5 in eigendom van de provincie Zuid Holland. De rotondes op de s-Gravendamseweg bij de Kerkstraat en de Gieterij zijn in eigendom van de provincie Zuid Holland. De rotonde bij de Gieterij wordt het onderhoud gesponsord door Heemskerk b.v. Het onderhoud van de rotonde van de Kerkstraat is niet gesponsord en wordt ecologisch beheerd.

In 2018 is de regionale visie uitstraling Duin- en bollenstreek bermen en entrees opgesteld welke een uitwerking is vanuit het gebiedsprogramma groen 2016-2020. De Gieterij is hierin aangeduid als dorpsentree met cultuurlijke beplanting. De Kerkstraat is een reguliere rotonde op een provinciale weg en aangeduid met een bloem- en kruidenrijke invulling. De huidige invulling sluit aan bij deze visie.

Vraag 2.
In een eerdere (door de raad aangenomen) motie van het CDA heeft de raad het college opgeroepen werk te maken van het zogenaamde adoptiegroenproject maar ook zeker om hoveniersbedrijven een rotonde te laten ‘’adopteren’’ waarbij de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud bij deze rotonde dan voor rekening kwam van een hoveniersbedrijf in ruil voor reclame op deze rotonde. Kan het college aangeven hoe het hier mee staat?

Antwoord:
Op 10 november is de motie van NZLokaal en CDA over adoptiegroen aangenomen. Op 30 maart 2021 hebben wij de gemeenteraad een informatiebrief gestuurd. Hierin is aangegeven dat er kaders opgesteld moeten worden in samenhang met het reclamebeleid van de gemeente. Omdat de focus op dit moment ligt bij de basis op orde brengen van het areaal wordt dit onderwerp niet in 2021 opgepakt.

In 2022 wordt het beheerplan groen aan u aangeboden. Hierin zullen de kaders voor het groenonderhoud worden voorgelegd. Vervolgens zal in afstemming met de provincie Zuid Holland de mogelijkheden verkend worden voor het laten sponsoren van groenvakken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto CDA