Datum: 09-12-2021 - 05:48

   

20
aug
'21
We gaan ervoor… kermisnieuws 2021.in Noordwijkerhout.
Geschreven door Oranjevereniging Noordwijkerhout

Kermisnieuws 2021 (6): Wat kan er wel, wat kan er niet.

De Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft na de persconferentie de balans opgemaakt. Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten om die evenementen waar wij met de deelnemers en het publiek de anderhalve meter niet kunnen garanderen, zoals de wielerronde, motorcross, oranjeloop, tonsjorren, schatgraven, bowlen, vogelschieten en het tonknuppelen, uit ons programma te halen...

 

Dit waren geen gemakkelijke keuzes maar moesten wel gemaakt worden om duidelijkheid te verschaffen aan onze vrijwilligers, deelnemers, donateurs, sponsoren en bedrijven waar wij diensten van afnemen. De bestuursleden hebben zich vervolgens gebogen over wat er nog wel zou kunnen.

Klaverjassen, bridgen, bingo, vissen, spelletjesochtend op de basisscholen, klootgooien, jeu de boules, sjoelen, biljarten, seniorenmiddag, kleurwedstrijd, diverse attenties, kom in het durp tezamen met de NOV-jaarmarkt, palingtoernooi en golfwedstrijd kunnen georganiseerd worden.

Tevens zijn de terrassen van de plaatselijke horeca geopend om u te voorzien van een heerlijk kopje koffie, een gebakje, hapje eten of een borreltje. Wij hebben het kermisterrein op de Brink als doorstroomlocatie ingericht en ons voorstel ingediend bij de Gemeente en veiligheidsregio.

Heeft u vragen of suggesties, leg ze dan bij ons neer zodat wij daar ons voordeel mee kunnen doen. Wij houden u nu wekelijks op de hoogte. 

Met een hoopvolle kermisgroet,
De Oranjevereniging Noordwijkerhout. Voor meer informatie: www.ovnwh.nl.