16
aug
'21
Woningstichting Padua stelt als pilot huurwoningen beschikbaar voor spoedzoekers.
Geschreven door Woningstichting Antonius van Padua

Woningstichting Padua stelt als pilot huurwoningen beschikbaar voor spoedzoekers.

Eerder dit jaar hebben de gemeente Noordwijk en de Woningstichting Sint Antonius van Padua gezamenlijk geconstateerd dat tijdelijke woningbouw op de Noordwijkerhoutse locatie ‘De Zeestroom’ helaas financieel niet haalbaar was. Dat was een teleurstellende uitkomst. Vooral voor de spoedzoekers in onze gemeente. Intussen heeft de woningstichting contact gemaakt met een landelijke taskforce....

Woningstichting Sint Antonius van Padua stelt nu enkele van haar bestaande woningen tijdelijk ter beschikking voor een deel van de spoedzoekers. De gemeente en Padua hebben nagedacht over een definitie, wetende dat de totale doelgroep groter is, maar dus nog niet adequaat bediend kan worden. Voor dit doel is een pilot opgezet binnen de geldende regels van de woonruimteverdeling die geldt voor heel onze woningmarktregio, Holland Rijnland.

Op dit moment is de eerste woning geadverteerd door de woningstichting. Deze woning wordt aangeboden via www.hureninHollandRijnland.nl

Kandidaten die voldoen aan de volgende criteria, kunnen reageren via de site:
- Minimaal 2 jaar ingeschreven Gemeente Noordwijk
- Aantoonbare dreigende dakloosheid binnen zes maanden
- 1-ouder gezin (minimaal 50% zorg minderjarige kinderen) aantoonbaar via ouderschapsplan
- Inschrijftijd Huren in Holland Rijnland korter dan 6 jaar
- Komt niet in aanmerking voor urgentieverklaring

De rangorde wordt bepaald op basis van loting. Het tijdelijke huurcontract is voor de duur van maximaal twee jaar. Voor de pilot, die 1 jaar duurt, biedt Padua maximaal vier sociale huurwoningen aan, twee met een lage huurprijs en twee met een iets hogere huurprijs, zodat iedereen een kans heeft om te reageren op een woning. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd door de woningcorporatie en de gemeente.