Datum: 27-10-2021 - 14:56
10
aug
'21
Vaccinatie-update nieuws + cijfers per gemeente Duin- en Bollenstreek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vaccinatie-update week 31: cijfers Duin- en Bollenstreek + update nieuws (6).

Sinds 4 januari (week 1) zijn de GGD's gestart met het vaccineren met het Pfizer-vaccin en als eerste waren de zorgmedewerkers van verpleeghuizen aan de beurt. Vanaf week 4 worden inwoners gevaccineerd, te beginnen met de oudste inwoners. Sinds 12 april is de locatie in Noordwijkerhout geopend. Het aantal gegeven vaccins is afhankelijk van de levering daarvan....

De regio ontvangt naar rato een aandeel van de landelijk beschikbaar gekomen vaccins.

1* Sneltesten studenten EL CID
De EL CID, de introductieweek voor studenten in Leiden, staat voor de deur. Vanaf zondag 16 augustus starten de activiteiten. De GGD werkt samen met de onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en gemeente om te kijken hoe de introductietijd veilig plaats kan vinden.

Studenten die meedoen met de EL CID moeten aantonen dat ze geen corona hebben voor zij deel kunnen nemen aan een activiteit. Hiervoor moeten zij een negatieve testuitslag laten zien. Zonder die uitslag krijgen zij geen toegang tot activiteiten.

Om al die studenten en vrijwilligers van een testuitslag te voorzien, opent de GGD Hollands Midden de grootste GGD-testlocatie in de regio tot nu toe. Tijdens de EL CID worden er van 16 t/m 21 augustus in totaal 15.000 sneltesten afgenomen.

De sneltestlocatie bevindt zich op de eerste verdieping van het voormalig pand van de V&D/Hudsons Bay aan de Breestraat, ingang de Maarsmansteeg in Leiden. Studenten en vrijwilligers die zich aangemeld hebben voor de EL CID, ontvangen iedere dag automatisch een tijdslot waarop zij langs kunnen komen voor hun sneltest. Studenten hoeven zich dus niet aan te melden.

Door dagelijks te testen hoopt de GGD dat studenten een mooie en veilige start van het studiejaar tegemoet gaan.

2* Testbussen
Omdat veel mensen inmiddels gevaccineerd zijn, denkt de GGD dat er in het najaar minder massaal getest wordt. De uitdaging voor het najaar komt daarmee vooral te liggen op het snel en flexibel kunnen inspringen op ontwikkelingen. Testen blijft echter belangrijk. Daarom wil de GGD Hollands Midden gerichter gaan testen door naast drie vaste testlocaties, ook vijf mobiele testbussen in te zetten.

De GGD blijft testen op drie vaste locaties in de regio: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. De testlocatie in Katwijk sluit per 1 september. Er komen vijf mobiele testbussen voor in de plaats waardoor risicogericht testen mogelijk wordt. Op basis van informatie over uitbraken en clusters, informatie van gemeenten en huisartsen bepaalt de GGD waar de bussen worden ingezet.

3* Testen na je reis
Als je terugkomt uit het buitenland is het advies je te laten testen. Ook als je volledig gevaccineerd bent. Welke test je gebruikt hangt af van het land waar je vandaan reist. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie hierover.

Als je uit een land met een gele of oranje kleurcode komt en je geen vaccinatie- of herstelbewijs hebt, test je op dag 2 en dag 5 na aankomst met een zelftest of bij de GGD. Voor een test bij de GGD maak je een gratis testafspraak via www.coronatest.nl.

4* Bijna 85% van de 18-plussers heeft tenminste één vaccinatie gekregen.
De vaccinatierapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is deze week uitgebreid met drie landkaarten. Voor het eerst is de vaccinatieopkomst van alle 18-plussers per gemeente te zien. Zowel voor minstens één vaccinatie, als voor volledige vaccinatie.

De opkomst onder de 18-plussers is op dit moment naar schatting bijna 85% voor tenminste één vaccinatie en naar schatting 66% van alle 18-plussers is volledig gevaccineerd. Ook is in deze rapportage voor het eerst de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie voor de 26 t/m 45-jarigen per gemeente te zien.

Vandaag zijn de vaccinatiecijfers op de pagina van het ECDC (het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) bijgewerkt. Daar is te zien dat 84,8% van de 18-plussers in Nederland tenminste één vaccinatie heeft gekregen. In veel leeftijdsgroepen is nog steeds een toename van de opkomst te zien, waardoor het opkomstpercentage en vaccinatiegraad van de 18-plussers waarschijnlijk tot boven de 85% zal stijgen.

Jongere leeftijdsgroepen
De opkomst in leeftijdsgroepen geboren na 1970 is nog geen 85%. Om de verspreiding van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, tegen te gaan, is het belangrijk dat in alle leeftijdsgroepen en regio’s een hoge vaccinatiegraad bereikt wordt. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat ook in jongere leeftijdsgroepen een hoge vaccinatiebereidheid bestaat, naar verwachting zet de stijging ook in deze leeftijdsgroepen de komende weken door.

5* Vaccinatie Hollands Midden
Op dit moment heeft 69% van de inwoners uit Hollands Midden van 12 jaar en ouder een eerste vaccinatieprik ontvangen door de GGD. Het percentage inwoners dat ook al een tweede prik bij de GGD heeft ontvangen is 56%. 

De vaccins die gezet zijn door de huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen zijn niet meegenomen in deze cijfers. Dat komt omdat de GGD die cijfers niet heeft. De vaccinatiegraad in de regio ligt daarom hoger.

6* Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen : tweewekelijkse rapportage
Bijwerkingencentrum Lareb laat in haar tweewekelijkse rapportage weten dat het centrum tot en met 1 augustus 2021 112.677 meldingen met 591.589 vermoede bijwerkingen heeft ontvangen. De meeste gemelde klachten passen bij reeds bekende bijwerkingen zoals hoofdpijn, spierpijn en reacties op de prikplek.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne ontving het Lareb 491 meldingen van overlijden kort na ontvangst van de coronavaccinatie. De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral aan ouderen wordt gegeven.

Het Lareb laat in een nieuwsbericht weten dat er inmiddels 40 meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie zijn (33 na AstraZeneca, 7 na Janssen). In 21 meldingen is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat.

Vaccinatiecijfers Nederland, gemeld aantal t/m zondag 8 augustus:
Aantal gezette prikken 21.743.306 (vorige week 21.075.870).
Dit getal is een berekening van hoeveel prikken in totaal zijn gezet. De GGD-cijfers worden gemeld door de GGD-GHOR. Voor de ziekenhuizen, de huisartspraktijken en langdurige zorginstellingen maakt het RIVM een berekening door te kijken naar hoeveel vaccins er zijn bezorgd bij priklocaties.

18.015.306 gezet door GGD'en

1.409.905 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen)

2.317.544 gezet in huisartsenpraktijken

Vaccinatiecijfers Duin- en Bollenstreek en Regio HM:
Hieronder staan de cijfers over het aantal personen dat in de gemeente of regio Hollands Midden woont en tot nu toe in totaal zijn gevaccineerd. Cijfers per week alleen eerste prik, totaal cijfers 1e en 2 prik en procentueel 1e prik bevolking) Bron: GGD Hollands Midden (HM)

Let op!
Niet alle data van gezette Janssen vaccinaties waren in de weken 21 en 22 beschikbaar, waardoor het totaal aantal vaccins in totaal wat lager was dan in werkelijkheid. De cijfers zijn afgelopen * week 23 gecorrigeerd en daarom is het gemiddelde hoger.

Week Noordwijk Hillegom Katwijk Lisse Teylingen Regio HM
/ 1e prik  1 1 66 
2  105 98 203  86  156  1710
3  231 151  370  141  292   4035
4  273 145  637  165  296  4650
5  374 157  659  244 387  5446
6  510 219  543  347  526  6414
7  433 199  722  195  296  6760
8  161 150  251  100  152  4564
9  205 139  285  144 198  6523
10  351 189  416  180  287  6613
11  202 82  254  98 146  3221
12  219  103  302  130  203  4312
13  391  162 566  223  327  8954
14 246 165 552 191 349 10.216
15 1346 561 1116 674 919 19.656
16 1097 532 1294 551 817 16.892
17 1392 713 1617 768 974 22.459
18 / 1e prik 1232 543 1552 627 1075  20.069
18 / 2e prik 574 234 890 280 417 10.123
19 / 1e prik 1484 617 1785 685 1226  24.778
19 / 2e prik 339 201 705 226 419 11.510
20 / 1e prik 1283   509  1643 512 1021  21.667 
20 / 2e prik 1329 539 1100 666 915 20.186
21 / 1e prik  744  299  1323 553 704  16.237 
21 / 2e prik  1309  671   1569  676  1045   21.491
22 / 1e prik 886  424  1298  523 1090 17.651 
22 / 2e prik 1842  911  2211  1004 1393  30.618 
* 23 / 1e prik * 1906  * 1247  * 2793 * 1121 * 2086  * 40.774 
 23 / 2e prik 1409 662 1871  741  1284  24.368
24 / 1e prik 1959 974 2429  1034  1722 33.876
24 / 2e prik 1511 634 1828  711 1257  25.055
25 / 1e prik 1.919 989 2.838 1.010 1.831 41.867
25 / 2e prik 1.345 499 1.635 565 1.088 23.232
26 / 1e prik 2.072 1127 2.889  1.064 1.845 39.935
26 / 2e prik 1.076 397 1.668 643 919 21.571
27 / 1e prik 2.436 1104 3.483 1.219 2.248 43.522
27 / 2e prik 1.155 538 1.589 654 1.294 21.563
28 / 1e prik 281 249 431  173  269  5.979
28 / 2e prik 1.825  1.115 2.565  1.076  1.946  38.161
29 / 1e prik 387 213 668 220 471 8.146
29 / 2e prik 1.866 1.093 2.314 952 1642 31.998
30 / 1e prik  533 226 834 244  494 8.453 
30 / 2e prik 1.761 893 2439  903 1634 37.022 
31 / 1e prik 164  120 237  131  139  2.714
31 / 2e prik 1889  1.035  2.573  1.012  1.676  36.266
Totaal 1e prik 26.591 13.250 36.341 14.170  24.042 487.740
Totaal 2e prik 21.752 10.766 28.597 11.672  19.416 397.487
% 1e prik 
(vorige week)
60,4%
(59,9%)
59,1%
(59,1%) 
55,1%
(54,7%) 
61,7%
(61,1%) 
63,6%
(63,2%) 
59,9%
(59,5%)
% 2e prik
(vorige week)
49,4%
(45,1%)
43,8%
(43,8%)
43,3%
(39,4%) 
50,8%
(46,4%) 
51,4%
(46,9%) 
48,8%
(44,4%)