09
aug
'21
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Overlast (brom)fietsers in centrum Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Overlast (brom)fietsers in centrum Noordwijkerhout.

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van de openbare ruimte in het Centrumgebied van Noordwijkerhout. Het is de fractie een doorn in het oog, dat er zonder enige belemmering door vooral bromfietsen en racefietsen gescheurd kan worden langs de terrassen in het centrum. De huidige verkeersmaatregelen zijn allemaal...

vermeld op verzamelborden bij het begin van de toegangswegen. Het zijn er veel en het vereist wel wat bestudering van de weggebruikers. Zullen alle bezoekende toeristen of dagjesmensen dat ook begrijpen? En tot zich door laten dringen, dat ze te gast zijn als weggebruiker?

Op de zaterdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur uur is sprake van een fysieke afsluiting voor motorvoertuigen, met uitzondering van fietsers en bromfietsers. Bevoorrading door vrachtauto’s is dagelijks toegestaan van 6.00 uur tot 12.00 uur.

Door middel van een verbodsbord is aangegeven, dat de maximale snelheid 15 km per uur bedraagt in het gehele centrumgebied voor alle verkeersdeelnemers en dat het gebied ook is aangemerkt als “erf”: Verkeersdeelnemers zijn “te gast” en mogen niet harder rijden dan stapvoets.

Waarom al deze verkeersmaatregelen niet voldoen.
Het lijkt duidelijk, dat een openbaar gebied is beoogd, waarbij alle verkeersdeelnemers rekening houden met elkaar voor wat betreft veiligheid en beleving. Er zijn veel klachten over met name bromfietsen en racefietsen, die met onverminderde snelheid door het centrumgebied razen. Bedienend personeel vanuit de omliggende horecavestigingen moet vaak bij het oversteken naar de terrassen opzij springen voor de eigen veiligheid.

Er lijkt ook op geen enkele wijze nog sprake te zijn van handhaving, in welke vorm dan ook voor de veiligheid, de gezondheid, het milieu en de leefomgeving. Politie, Boa’s of toezichthouders zien we niet of sporadisch. En de fysieke afsluitingen op de zaterdagen zijn niet afdoende voor het weren van tweewielers.

De schriftelijke vragen gaan over het uitblijven van handhaving:

Vraag 1.
Is er nog sprake van enigerlei vorm van (bestuurlijke) handhaving op met name snelheidsgedrag van tweewielers?

Vraag 2.
Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten in de vorm van urenbesteding en aantallen processen-verbaal?

Vraag 3.
Zo nee, wat denkt het college te ondernemen om in deze lacune te voorzien?

Vraag 4.
Zijn (aanvullende) fysieke maatregelen denkbaar om gewenst snelheidsgedrag af te dwingen?

Vraag 5.
Kan daarbij (ook) gedacht worden aan op een snelheid van 15 km/uur afgestemde verkeersdrempels of plateau’s?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk.