28
jul
'21
NZLokaal stelt vragen aan college over: Achterstallig groenonderhoud Nachtegaalstraat/Wildlaan.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan college over: Achterstallig groenonderhoud Nachtegaalstraat/Wildlaan.

De groenstrook bij de Nachtegaalstraat (1) die grenst aan de Wildlaan (24) in Noordwijkerhout is ernstig verwaarloosd. We zijn benaderd door een omwonenden om hier aandacht voor te vragen. Het onderhoud wat er in het verleden is uitgevoerd hebben de omwonenden veelal zelf gedaan. De gemeente is meerdere malen door hen benaderd en heeft toegezegd om de gehele strook opnieuw te beplanten. Echter tot heden...

is er nog niets gebeurd. De omwonenden zien dat er meerdere groenstroken elders in het dorp mooi zijn opgeknapt en vragen zich af wanneer deze groenstrook aan de beurt is.

Vraag 1
Staat deze groenstrook op de nominatie om te worden aangepakt? Zo ja, wanneer en kunnen de omwonenden worden geïnformeerd? Zo nee, kan deze dit jaar op de planning worden gezet?

Vraag 2
Kunnen de omwonenden meedenken en praten over welke beplanting er geplant gaat worden?

Vraag 3.
Kan de gemeente deze (vergeten) groenstrook toevoegen aan het groenonderhoudsplan, zodat het groen er ook na de aanpak netjes uit blijft zien?

Richard Brouwer
Namens Fractie NZLokaal

Foto Google maps